Anne Vang besøgte Brug Folkeskolen

Mødet gav Brug Folkeskolens bestyrelse lejlighed til at vende nogle af de udfordringer, der er i arbejdet med at rekruttere elever til hovedstadens folkeskoler.

Det var en interesseret Børne- og Ungdomsborgmester, der onsdag aften lagde vejen forbi Brug Folkeskolens sekretariat i Søllerødgade.

001a

En interesseret Anne Vang lytter til Brug Folkeskolens bestyrelse.

 

 

På dagsordenen var distriktsændringer, fritidsklubbers rolle i bestræbelserne på at modvirke segregering samt balancen mellem frivillige og økonomiske ressourcer hos Brug Folkeskolen.

Anne Vang lyttede til bestyrelsens pointer og bød undervejs ind med en uddybning af Børne- og Ungdomsforvaltningens politiske visioner og strategier.

Mødet åbnede også op for den mulighed, at Brug Folkeskolen og forvaltningen i fremtiden kan samarbejde om at afholde dialogmøder med forældre i bydele, der er berørt af distriktsændringer, så vrede og usikkerhed imødekommes bedre.

Brug Folkeskolen ser positivt på denne idé og er glade for interessen fra Anne Vang. Vi håber, at hun og resten af Børne- og Ungdomsudvalget også fremover prioriterer de københavnske folkeskoler og deres udfordringer i forhold til segregering og rekruttering.

Tak for besøget!