Blågård Skole

sommer 005Hans Tavsens Gade 4 (o.-3. kl.) og Skyttegade 1 (4.-9. kl.)
2200 København N
38 77 34 34/38 77 34 32
mail@blg.kk.dk

www.blg.kk.dk

 

Blågård Skole ligger i forlængelse af Hans Tavsens Parkens grønne arealer og dens bemandede legeplads. Skolen er fordelt på to matrikler, der ligger over for hinanden på den blinde og meget lidt trafikerede Hans Tavsens gade.

Skolen er nyrenoveret, og den ene matrikel huser indskolingen (0.-3. klasse), mens mellemtrin og udskoling (4.-9. klasse) holder til i den anden bygning. På udskolingens tagterrasse har initiativet Dyrk Nørrebro fra april 2011 haft en grøntsagshave, og den skal fremover også bruges i undervisningen, så eleverne kan få indsigt i årets gang i en have.

Foruden de grønne områder omkring skolen gør Blågård Skole stor brug af de faglige og kulturelle muligheder, det giver at være skole i en storby.

Billedkunstprojekt på Blågård Skole

Eleverne lærer at udtrykke sig igennem forskellige former for medier. Her er der fuld gang i et stort billedkunstprojekt.

Profilskole for kommunikation og medier

Blågård Skole er blevet profilskole med fokus på kommunikation og medier.

Skolens leder Pia Madsen fremhæver kammeratskab, faglighed og tryghed som kerneværdierne på Blågård Skole. Skolen har synlige gårdvagter i frikvarterne, en fast lærerstab med teamsamarbejde på hvert klassetrin, og hver årgang har en etage med klasseværelser og fællesrum, som de er ansvarlige for.

“Lærerne har et tæt samarbejde. De planlægger undervisningen sammen, og for eleverne betyder det sammenhæng i undervisningen: Eleverne arbejder sammen, de kender hinanden og alle lærere på hele deres klassetrin,” siger Pia Madsen og fortsætter:

Leg i skolegård på Blågård Skole

Fuld fart på legen i skolegården.

“Desuden har skolen, som mange andre folkeskoler i København, uddannede elevkonfliktmæglere fra 6. klassetrin, der løser mindre konflikter mellem de øvrige elever, og er med til at skabe et trygt miljø for eleverne.”

Klasseledelse og høj sproglighed

Blågård Skole har også en læseklasse på skolen for ordblinde børn. Derfor har de en gruppe lærere, der har specielle kompetencer inden for læsning, hvilket kommer alle børn til gode. Skolen lægger vægt på udvikling, og et af dens udviklingsprojekter handler om, at lærerne udvikler nye måder at arbejde med sprog på.

“Lærerne på Blågård Skole er dygtige til at lede klasserne, og de fordrer generelt nysgerrighed for sprog og forskellige skrifttegn, hvilket skaber grundlag for udviklingen af elevernes sproglige kompetence,” forklarer Pia Madsen.

Blågård Skole udnytter således aktivt, at skolen har en stor del tosprogede elever, som kan være med til at højne alle elevers sproglige kompetencer. Derved styrkes elevernes læsefærdigheder, hvilket også er en stor force inden for andre fag end dansk og en fordel, når eleverne senere skal uddanne sig og søge job i en mangfoldig og globaliseret verden. Skolen lægger samtidig vægt på, at eleverne kommer ud af skolen med et resultat, der giver dem en valgmulighed i forhold til ungdomsuddannelse.

Traditioner og tilbud

Blågård Skole har to store arrangementer hvert år. Skolens fødselsdag i august/september og senere på skoleåret den årlige sommerfest, som holdes i maj/juni.

Sammenhold mellem elever på Blågård Skole

Glade 1. klasses piger fra Blågård Skole.

Skolens sommerfest markerer afslutningen på klassernes fælles temauge.

Hvert år holder eleverne gallafest, og ugen før efterårsferie er sundhedsuge. Skolen har desuden en koloni i sommerferien, hvor 50-60 elever hvert år tager af sted sammen med nogle af skolens lærere.

Blågård Skole har tradition for at have en aktiv skolebestyrelse og en stor gruppe aktive forældre. En gang om ugen er der morgencafé fra kl. 8-9, hvor forældre kan mødes over en kop kaffe eller te og få en uformel snak med skolens ledelse. Skolen giver også forældrene mulighed for at bruge skolen til børnefødselsdage, familiefester og alverdens andre arrangementer.

“Efter ombygningen af skolen, som sluttede i august 2011, har vi fået et stort fællesrum, og vi ser skolen som et forsamlingshus, der bruges af forældre, lokale boligforeninger og andre interessentgrupper,” siger skolens leder Pia Madsen.