Elever læser og regner bedre

Ministeriet for Børn og Undervisning har netop offentliggjort, at de danske elever har fået langt bedre resultater i de nationale tests i år sammenlignet med sidste år.

Fremgangen gælder i otte ud af de ti tests, viser de samlede landsresultater.

Dygtige elever i folkeskolen

Danske elever er blevet skarpere til både matematik og dansk, viser ny undersøgelse.

I år ser udviklingen særlig positiv ud inden for læsning og matematik. I læsning er resultaterne mellem fire og otte procent bedre og i matematik mellem to og otte. I engelsk er stigningen på seks procent og i fysik/kemi er de steget fire procent. Det eneste sted, hvor resultatet er faldet er i biologi og geografi.

Ministeriet offentliggør tallene i forbindelse med en årlig national præstationsprofil, der giver et overblik over, hvordan alle elever i folkeskolen samlet set har klaret de ti obligatoriske nationale test.