Generalforsamling 18. april 2018 kl. 17-20

Brug Folkeskolen afholder den årlige Generalforsamling den 18. april 2018 kl. 17-20 på Københavns Rådhus, mødeværelse 47 (stuen).

Dagsorden er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens årsberetning
 5. Årsregnskab
 6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
 7. Indkomne forslag
 8. Forslag til vedtægtsændringer
 9. Fremlæggelse af aktivitetsplan
 10. Valg af bestyrelse og suppleanter
 11. Valg af revisorer
 12. Eventuelt

 Alle er velkomne til generalforsamlingen.

Vores vedtægter kan læses her

Bilag:

Årsrapport 2017

Årsrapport – regnskab 2017