Generalforsamling mandag den 13. marts kl. 18-21 i Sorøgade 6

Brug Folkeskolen holder årets ordinære generalforsamling

MANDAG DEN 13. MARTS KL. 18-21.

Vi skal blandt andet have valgt nye bestyrelsesmedlemmer. Så kom med til generalforsamlingen og stil op til bestyrelsen, hvis du har lyst til at arbejde for stærke og mangfoldige folkeskoler i alle dele af København.

Sted: SORØGADE 6, 3. SAL, 2100 KØBEHAVN Ø

Tilmelding til marianne@brugfolkeskolen.dk

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens årsberetning
 5. Årsregnskab
 6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
 7. Indkomne forslag
 8. Forslag til vedtægtsændringer
 9. Fremlæggelse af aktivitetsplan
 10. Valg af bestyrelse og suppleanter
 11. Valg af revisorer
 12. Eventuelt