Henrik, forælder på Sønderbro Skole

Henrik er far til tre børn, der alle går eller har gået på Sønderbro Skole på Amager.

”Jeg synes, det er vigtigt, at man ikke underminerer folkets skole. Så må vi have tillid til det, den kan,” fortæller Henrik.

Han mener, at det, at vi bruger folkeskolen, er med til at bidrage som en samfunds vedligeholdende kraft. Skolen er en kraft i lokalmiljøet og med til at binde lokalområdet sammen.

Ifølge Henrik gør sig i høj grad gældende, når man bor i byen, hvor der er meget bebyggelse, og hvor man ikke altid kender sin nabo.

Henrik fortæller, at han for nylig var til kulturfestival på skolen, hvor hans søn var med i et masketeater. Om arrangementet siger Henrik.

“Det var rigtig godt, og fedt, at børnene lærer at udtrykke sig på nye måder. Vores skole har en kreativ-musisk profil, og jeg tror, at det at være dramatisk og kreativ er en god kompetence at tage med sig videre i livet.”

Dette interview er lavet i forbindelse med Brug Folkeskolens plakatkampagne i 2011.