Julius, elev på Blågård Skole

Julius-lille“I folkeskolen møder du mange forskellige mennesker, der bor i nærheden, og du får et større indblik i, hvordan og hvor forskellige folks værdisæt er, end du gør i en privatskole,” siger Julius, der går i 9. klasse og er elevrådsformand på Blågård Skole.

Julius synes, at man skulle gøre mere ud af at overbevise forældre om, at privatskoler ikke er den eneste gyldne vej. Ifølge ham, vælger forældrene privatskole ud fra deres holdninger, og hvad deres venner vælger.

“Måske udbreder privatskolen det en smule, men når du senere vælger uddannelse, så møder du igen noget af det samme holdningsmæssigt. Og når du kommer på arbejde efter endt uddannelse, så bliver du overrasket over, hvor mange forskellige mennesker, der er,” siger Julius.

Folkeskolen er mere fri

Han synes, det er en god oplevelse og fedt at gå på Blågård Skole, og da de i foråret 2011 opsatte Romeo og Julie sammen med andre 8. klasser på Betty Nansen, oplevede han, at eleverne fra Blågård Skole var hurtige til at blande sig med de andre 8. klasser. Det, mener han, skyldes kulturen på skolen:

“Der er et rigtig godt sammenhold på Blågård Skole, og alle har en stor tolerance over for hinanden. Der er ingen, der bliver holdt udenfor. Skolen er fri menneskeligt set, og fagligheden er høj.”

Selv valgte han at stille op som elevrådsformand, fordi han godt kan lide at have indflydelse, og der var nogle ting, han gerne ville lave om på.

“Før var der kun to elevrådsmøder pr. år, og det syntes jeg var useriøst. Nu holder de møde én gang om måneden og holder også møde med skolebestyrelsen,” siger han og uddyber:

“Når der er temauger på skolen er elevrådsrepræsentanterne med til at beslutte, hvad der skal være under temaerne, som sidst var respekt og tolerance.”

For Julius er det vigtigste i elevrådsarbejdet, at alles mening bliver hørt.

“Jeg brænder for at inkludere og arbejde for, at folk er åbne.”

Dette interview er lavet i forbindelse med Brug Folkeskolens plakatkampagne i 2011.