Katrine og Morten, forældre på Blågård Skole

   Katrine&Morten

Katrine og Morten har to børn på Blågård Skole.

“Vi har valgt folkeskolen som et bevidst og aktivt valg,” fortæller Morten.

“Vi har begge gået i folkeskole, og vi kunne ikke se, hvorfor vores børn ikke skulle gå i den lokale folkeskole.”

Da Klara skulle i skole blev Morten og Katrine alligevel rådvilde en kort overgang, mest fordi så mange af deres venner havde valgt privatskole til deres børn. Det fik dem til at undersøge, hvad der var af muligheder, og de skrev Klara op til nogle af de meget populære privatskoler, hvor de også blev tilbudt en plads. Men som tiden nærmede sig indskrivningen, blev det mere og mere tydeligt for parret, at det skulle være folkeskolen. Klara går nu i 3. kl.

Vores børn lærer så meget hver eneste dag

Malte er startet i skole i august i år og Katrine og Morten oplever, at det har været meget nemmere at få andre familier med denne gang. Folk har været åbne og knap så skeptiske, som de var, da Klara skulle starte.

“Og vi er jo også blevet bekræftet i, at det, vi forestillede os ville være positivt, også er det! Vores børn lærer så meget hver eneste dag, de udvikles, og de er glade. Så at vælge vores lokale skole i hjertet af Nørrebro er bestemt det rigtige valg for os.”

“Vi bor jo på Nørrebro og er rigtigt glade for det, så derfor virkede det unaturligt at køre vores børn til en anden bydel for at gå i skole. Jeg kan godt lide, at Klara og Malte kender så mange som muligt af de børn, de møder, når de færdes på gaden i deres lokale kvarter. Jeg kan godt lide stemningen på Nørrebro, og det kan vores børn også,” siger Katrine.

Det faglige niveau er højt

Det faglige niveau er højt og undervisningsformen er nytænkende og kreativ, mener forældreparret. Børnene har mange ture ud af huset og arbejder med både store og små projekter. Det er et meget elevinddragende læringsmiljø, hvor alle er trygge ved at fremlægge for hinanden.

“Det er vildt, hvad Klaras dansklærer har opnået med klassen. Hun differentierer med tre forskellige bogsystemer, så alle er med, uden at børnene selv har fokus på, hvor i det faglige spektrum de er,” siger Morten.

Diversitet giver omsorg og rummelighed

“Jeg synes, det er en fantastisk skole, vores børn går på. Der er en synlighed og gennemsigtighed, som jeg godt kan lide. Lærerne er meget hurtige til at hjælpe børnene med at løse større eller mindre konflikter. De problemer, der er, bliver taget op og løst,” siger Katrine og fremhæver diversiteten i klassen som noget positivt:

“Der er diversitet på stort set alle parametre; det være sig socialt, fagligt, etnisk, kreativt, politisk, holdningsmæssigt og i forhold til, hvordan man bare lever sit liv, og det er noget vores børn ikke kan møde på andre måder. Jeg oplever, at diversiteten er en fordel for det sociale liv i klassen og for sammenholdet. Der er selvfølgelig også børn, som har det svært og har brug for særlige ressourcer, men det er der plads til. Og ingen er udenfor. Der er overskud, rummelighed og stor omsorg hos børnene i Malte og Klaras klasser. De er meget reflekterende, stiller spørgsmål og søger svar. De inspireres dagligt, og de udfordres lidt hver dag til at tage stilling og tænke en smule anderledes end i går. Det smitter også af på os forældre. Mine holdninger og ideer bliver også udfordret, det inspirerer mig til at søge ny viden, og det gør mig glad.”

En anden ting ved skolen, som Katrine sætter stor pris på, er, at man som forældre kan være med til at præge og udvikle skolen.

“Vi bliver taget med på råd og bliver hørt,” slår hus fast.

Hvad kunne folkeskolen gøre bedre?

“Jeg synes, at folkeskolen kunne blive meget bedre til at formidle alt det, den kan, og alt det den gør. Den skal være mere tydelig og bruge det til at skærpe sin profil, så det er lettere for forældrene at aflæse skolen – det ville gøre det lettere at gå til som nye, tvivlende skoleforældre,” slutter Katrine.

Dette interview er lavet i forbindelse med Brug Folkeskolens plakatkampagne i 2011.