Michael, forælder på Lergravsparkens Skole

Michael-lilleMichaels barn går på  Lergravsparkens Skole på Amager, og Michael er selv medlem af skolens bestyrelse. Han går derfor fuldt ud ind for folkeskolen.

“Jeg håber, at min søn kan bruge folkeskolen på samme måde, som jeg selv har gjort i min opvækst. At han møder venner og oplever, hvordan skolen fungerer som en samlende kraft i lokalmiljøet. I min egen folkeskoletid var skolen det, der samlede lokalområdet også i forhold til idræt.”

Michael ønsker, at hans søn oplever den forskellighed, som der er i kvarteret. Han mener, at forskellighederne bidrager til et rummeligt syn på verden. Når børnene oplever forskellighed tæt på i deres eget miljø, bidrager det til dannelsen af deres personlige kompetencer.

Folkeskolen er fagligt specialiseret

“En god oplevelse med folkeskolen er dens faglighed. Da min søn havde nogle læsevanskeligheder, blev der taget hånd om det på en meget professionel måde,” fortæller Michael, som har oplevet, at skolens størrelse betyder, at den kan tage hånd om specialiseret undervisning inden for egne rammer.

Det betyder, at en elev kan komme i en gruppe med andre, der har samme udfordringer uden at blive taget ud af sit kendte og trygge miljø.

“Jeg tror, at hjælpen er mere specialiseret, end hvis min søn gik på en mindre skole. Derudover har det haft betydning for ham at opleve, at han ikke var den eneste lige med de udfordringer. Det havde han måske følt på en lille skole. Jeg synes, at den indsats, der har været, har styrket ham, og at det har været meget specialiseret hjælp, han har fået.”

Engagement på lærerværelset

Michael oplever, at lærerne på skolen er gode til at indgå i og være del af det blandede miljøet, fordi det er lærere, der har valgt at være på en skole med forskellighed.

Michael har selv valgt at være en del af skolebestyrelsen, så han kan lære skolen at kende og på den måde være med til at skabe den ro, der kan have betydning for hans søn.

“Jeg synes, det er vigtigt at have indflydelse på de ting, der sker, og fx være med til at skabe sammenhæng og indsigt. På den måde har skolebestyrelsesarbejdet både betydning for mig selv som forælder, for min søn og for andre forældre og elever.”

Dette interview er lavet i forbindelse med Brug Folkeskolens plakatkampagne i 2011.