Temagrupper 2014-2015

1658660_431800246965403_624899251_o

Brug Folkeskolens bestyrelse arbejder i temaer, der udvælges hvert år ved foreningens generalforsamling. Formålet er, at den enkelte frivillige kan arbejde med de interesseområder, som hun eller han brænder mest for. Til generalforsamlingen 2014 er der nedsat følgende temagrupper:

Politik

Den store folkeskolereform er på vej og vi holder fast i, at forældrene skal inddrages, skal have indflydelse på skolen, og at der skal være fokus på, hvordan elevernes læringsmål også bliver tydelige for forældrene.
Vi vil desuden holde to årlige politiske saloner, hvor vi inviterer Børne-Ungeudvalget til en snak om udvalgte emner omkring folkeskolen. Første salon kommer til at handle om Sydhavnens boligpolitik og dens indflydelse på folkeskolerne i Sydhavnen. Årets andet tema vil handle om folkeskolereform ( nov.). Vi vil desuden have fokus på at styrke klyngerne omkring skolerne, så skoledistriktets børn går i distriktets børnehaver og kan følges til skole, og vi  vil have fokus på tidligere rekrutteringsindsats   –  fx. mødregrupper ind på skolerne.Tovholder er Mette Kirk. Vil du gerne være med så kontakt hende på mail her

Rekruttering

Rekrutteringsgruppen har to undergrupper. Den ene gruppe har fokus på Sydhavnen, hvor Brug Folkeskolen nu har en projektmedarbejder, Marianne Kjær. Sydhavnen arbejder med følgende overskrifter:

  • Mad på skolerne . Formål: at gøre skolerne attraktive i lokalområdet.
  • Distriktsændringer i bydelen – opmærksomhed på nogle af de nye boligområder som Carlsberg og Bådehavnen
  • Boligpolitik. Fokus på at få BUF og Miljø og teknikforvaltningen til at mødes.

Marianne kan kontaktes her
Den anden gruppe har fokus på forankring af rekrutteringsindsatsen på Nørrebro, primært på Rådmandsgades Skole og Nørre Fælled Skole. Tovholder, Mette Jeppesen kan kontaktes her.

Dialog med minoritetsforældre om skole og skolevalg

Vi har iværksat et pilotprojekt, der handler om at skabe en dialog med forældre i de almene boligforeninger om opbakning til skolen og fokus på skolevalg. Vi har fokus på, hvordan vi kan involvere foreningens frivillige forældre i dette arbejde også. Tovholder, Mette Jeppesen kan kontaktes her

Mangfoldighedsdiskursen

Vi fortsætter med at arbejde positivt med mangfoldighedsdiskursen. Vores fokus er at få øget fokus på ressourcerne ved flersprogethed, mangfoldighed og kultur som en integreret del at skolens praksis både i forhold til elever og forældre.

 Deltagelse i Folkemødet

Vi deltager i Folkemødet på Bornholm med et forældreinddragelsesworkshop og en event omkring roadtrip til en ny Danmarkshistorie. Kontakt Mette Jeppesen her