Presse

Brug Folkeskolen ønsker at kvalificere debatten om folkeskolen, og vi stiller gerne vores holdninger og erfaringer til rådighed for interesserede medier.

Pressehenvendelser kan ske til:

Talsperson og projektleder
Hans H. Præstbro
Tlf. 40 30 68 40
Email
Twitter: @hhpraestbro