Publikationer

2012

Årsrapport 2012

Nyhedsbrev Amager 2012

Nyhedsbrev Nørrebro 2012

Nyhedsbrev Bavnehøj Skole 2012

Nyhedsbrev Grøndalsvængets Skole 2012

Nyhedsbrev Klostervængets Heldagsskole 2012

2011

Statusrapport 2009-2011

Bilag til statusrapport 2009-2011

Nyhedsbrev Amager 2011

Nyhedsbrev Bispebjerg 2011

Nyhedsbrev Nørrebro 2011

Oplæg om forældresamarbejde til Skole og Forældres For-di konference, 2011

Folder: Brug Folkeskolen på Amager – kan fremsendes ved henvendelse.

2010

Statusrapport 2010

Folder: Brug Folkeskolen på Bispebjerg – kan fremsendes ved henvendelse.

2009

Statusrapport 2009

Oplæg om forældresamarbejde til Dansk Industri og Vores Skole, 2009

Folder: Brug Folkeskolen på Nørrebro – kan fremsendes ved henvendelse.

2007

Idekatalog – en videns- og erfaringsopsamling for forældrebestyrelser,   skoleledere og forældre – med konkrete ideer til at ændre og forbedre vilkårene i skoledistriktet – kan fremsendes ved henvendelse.

2006

Erfaringsrapport for Projekt NOITARGETNI – Omvendt Integration 2004-2006

2003:

Vend udviklingen på din lokale folkeskole: Stafet til forældre i hele Danmark