Anderledes forældremøder, Danmarkshistorie og masser af dialog. Brug Folkeskolen på Folkemødet

forældremøde bornholm
Brug Folkeskolen var med på Folkemødet 2014 og havde nogle fantastiske og udbyttesrige dage. Vi holdt et alternativt forældremøde, var i debat med Friskoleforeningen om det fri skolevalg, lavede Vi er Danmarks historie på cirkuspladsen og deltog i masser af debat og dialog om folkeskolen og om Brug Folkeskolen. Med os var vores nye formand Jakob Bondesen, hans kone Charlotte og vores bestyrelsesmedlem Uzma Ahmed Andresen.
Debat med friskolerne

Vi ankom torsdag eftermiddag, hvor vi nåede en debat med Christine Antorini om Folkeskolereformen.

Fredag morgen var vi inviteret med i debatpanel hos De Frie skoler under debat med friskolerne 1overskriften »Skoledebat med Clement – bruger vi mere tid på at vælge sofa end på at vælge skole? Sammen med Mette Jeppesen fra Brug Folkeskolen sad Anders Morgenthaler (initiativtager til ny friskole), Gordon Ørskov Madsen (Danmarks Lærerforening), Mette with Hagensen (Skole og Forældre) samt Søren Hansen (Lilleskolerne).
Teltet var fyldt og der blev diskuteret skolevalg, nødvendigheden af at have en styrket folkeskole, folkeskolereform og meget andet. Vi tog anskuelsesvinklen, der hedder “Tør du vælge privatskole til dit barn?”, da vi mener, at den verden vores børn vokser op i kræver en uddannelse i en mangfoldighed, som dit barn kun får i en socialt og kulturelt blandet folkeskole – som er for alle!

Alternativt forældremøde på Allinge Bibliotek
tavs runde

Tavs runde, hvor alle deltagerne havde modtaget tankebobler, der viser alt det usagte, der kan rumstere i et klasseværelse mellem forældrene.

tavs runde 2 Lørdag formiddag havde vi via Skole og Forældre på Bornholm fået lov til at låne Allinge Bibliotek til et alternativt forældremøde. Vi lagde ud med en improvisation over en klassediskussion om børnefødselsdage. Derefter lavede vi en tavs runde med talebobler, der viser alt det usagte, der kan være på spil i et klasseværelse. Vi stoppede improvisationen og gav vores bud på, hvordan vi synes gode forældremøder kan tilrettelægges, hvordan man får høj forældredeltagelse og hvordan man med et fokus på fagligt indhold, mulighed for dialog og elevdeltagelse kan skabe forældremøder, der giver mening og lyst til at komme.

forældremøde 2Folkeskolelærer Charlotte Vigsnæs, vores formand Jakobs kone,  gav input til, hvordan man kan bruge metoder fra Cooperative Learning til at lave dialog mellem forældrene om vigtige temaer, så alle får mulighed for at komme til orde. Charlottes eksempel var en diskussion om lektier.

I sidste del af vores workshop fik deltagerne selv lov til at praktisere en lille dialog med CL-metoden. Spørgsmålet til dem var, hvad de synes udgør et godt forældremøde. Der var stort engagement blandt de fremmødte.

Debat med Skole og Forældre og Danske Skolelever
Skole og Forældres formand Mette With Hagensen og Danske Skolelevers formand Miranda.

Skole og Forældres formand Mette With Hagensen og Danske Skolelevers formand Miranda.

Lørdag var vores travle dag. Inden mødet nåede vi en debat om folkeskolereformen set med forældrene og elevernes øje. I panelet var Skole og Forældres formand Mette With Hagensen og Danske Skoleelevers nye formand Miranda Wernay Dagsson. Der var bred enighed om, at både elever og forældre skal inddrages mere i udformningen af reformen på den enkelte skole.

Vi er Danmarks historie – på Bornholm

Kl. 15 stod vi klar igen. Nu på Cirkuspladsen i Allinge – med stort banner og Dannebrog og lavede en “Vi er Danmarks historie” – session. Der kom cirka 35 nye fotos til vores Danmarkshistorie, herunder Integrations- og Kirkeminister Manu Sareen, adskillige lokale bornholmere, Venstres formand Lars Løkke Rasmussen, rimimprovisatøren Per Vers og mange flere.

Vi sluttede lørdag af med et tætpakket dialogmøde med Undervisningsministeriets nye korps af læringskonsulenter. Her blev det endnu engang understreget, at man skal huske både elever og forældre i reformen. Skolerne skal invitere forældrene med indenfor i udformingen af reformen på den enkelte skole. Og Brug Folkeskolen fik inviteret sig selv ind til en snak med de nye læringskonsulenter om, hvordan de klarer den opgave.

Vi ses næste år!

dukkepartiet

Et anonymt medlem af Dukkepartiet stiller op til et “Vi er Danmarks historie”-billede, flankeret af sydhavnsmedarbejder Marianne Kjær og Uzma Ahmed Andresen, medlem af Brug Folkeskolens bestyrelse, og en af idemagerne bag vores Danmarkshistorie.