Blågaard Skole laver projekt med Københavns Museum

”Vores liv, vores fællesskaber” – det er overskriften på et projekt, som elever fra 5. årgang på Blågård Skole lige nu arbejder på sammen med Københavns Museum. Projektet bliver en del af udstillingen ”Børneliv i Byen”.

åben_skole1Det syder af liv og spændt forventning på Københavns Museum denne søndag eftermiddag, hvor elever fra 5. årgang på Blågård Skole er i fuld gang med at undervise deres forældre i noget af det, de har lært om Kierkegaard, genstande og fællesskaber. Undervisningen foregår inde midt i museets udstilling, hvor børnene har taget opstilling imellem montre og info-skærme, og forældre og andre interesserede cirkulerer rundt og lytter til børnenes fortællinger.

Det er tydeligt, at det her er et levende projekt med mange aktive deltagere. Både elever og forældre er en integreret del af undervisnings-forløbet, som strækker sig over 10 måneder og veksler imellem at foregå på skolen og på museet.

Theodor ser koncentreret ud, imens han fortæller de omkringstående historien om de fodboldstøvler, han har medbragt som sin personlige genstand – og om hvilket fællesskab, han har brugt dem i. Da han er færdig og gruppen af tilhørere er gået videre til næste fortælling, siger han: ”Det er sjovt, at man ikke bare sidder på skolen. Men også lidt svært at være den, der skal fortælle om tingene til forældrene.”

åben_skole2Karla, Sofia, Ruweyda, Hanin og Filippa er helt på hjemmebane og godt tilpas i rollen som undervisere. De stiller beredvilligt op til fotografering og et lille interview: ”Det er dejligt at vise tingene frem for forældrene. Det er også meget nemmere at vise, hvad det er vi laver. I stedet for at skulle forklare det. Det kan det være svært at huske det hele.”

Forældrene er, ligesom børnene, positive overfor projektet og at blive involveret og være med der, hvor børnenes læring foregår: ”Det er spændende, hyggeligt og gør det nemmere at følge med i, hvad børnene laver i skolen” (Nagijan, mor). ”Det er en god måde at møde museet på. Og i den her form, hvor vi kan tage hele familien med, fungerer det godt. Så kan vi godt deltage og få det til at hænge sammen” (Mette, mor).

åben_skole3At forældrene deltager aktivt i projektet går helt i tråd med den nye skolereform, hvor der netop lægges vægt på, at forældrene inddrages aktivt i børnenes læring og skolegang. Projektansvarlig Sidsel Kirk fra Københavns Museum var da også helt tydelig omkring sin forventning til forældrenes deltagelse i projektet, da hun tidligere på eftermiddagen bød velkommen og med et glimt i øjet understregede at ”I får altså ikke lov til at gå, før I har delt nogle af jeres barndomsfællesskaber med os”.

Til sommer bliver projektet ”Vores liv, vores fællesskaber” med elevernes genstande og fortællinger til en udstilling på Nørrebro. Og om 2 år, i forbindelse med at Københavns Museum åbner i helt nye lokaler i Stormgade, integreres projektet i den større udstilling ”Børneliv i byen” på Københavns Museums nye adresse.

Af Henriette Larsen
post@brugfolkeskolen.dk

________________________________________________________________________________

VORES LIV, VORES FÆLLESSKABER
er et  projekt, som er skabt i samarbejde mellem Blågard Skole og Københavns Museum og bygger på en idé fra Brug Folkeskolen. Projektet bliver en del af udstillingen ”Børneliv i Byen”, som Københavns Museum åbner til sommer på Nørrebro. Se mere på: www.copenhagen.dk/dk/detsker/outreach/vores_liv_vores_faellesskaber/
Projektansvarlige: Sidsel Bjerregaard Kirk (sidsel.bjerregaard.kirk@kff.kk.dk) og Hanne Hjertting Nielsen (cd5c@kff.kk.dk )
________________________________________________________________________________

ÅBEN SKOLE
er en del af den nye folkeskolereform, som lægger op til, at skolerne skal samarbejde med eksterne læringsmiljøer og inddrage lokale foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder.
________________________________________________________________________________

DET SIGER DE OM PROJEKTET ”Vores liv, vores fællesskaber”

Eleverne
Det er sjovt, at man ikke bare sidder på skolen. Det er lidt svært at være dem, der skal fortælle om tingene for forældrene. Det er dejligt at vise det for forældrene. Det er lettere at forklare dem, hvad det er vi laver – når man kan vise det til dem.

Forældrene
Det er spændende og hyggeligt at være med. Det er nemmere at følge i, hvad børnene laver, når man selv har set det. Et rigtig godt projekt. En god måde at møde museet på: ”Jeg er selv lidt museums-angst, så det her er også en måde, at få lært museet at kende. Og en mulighed for hele familien, for at komme ud et sted, hvor vi måske ikke ellers ville komme.” (Mette, mor til pige i 5.a)

Københavns Museum
Børnene er engagerede og spændte, og vi ved fra lærerne, at de er meget optagede af at have rollen som samarbejdspartnere i forbindelse med museets undersøgelser om børns liv i byen. Vi bemærkede det særlige engagement, da deres forældre var her, og det var en fornøjelse at opleve, hvordan de viste museet frem.

Det har været rigtig fint, at hilse på forældrene og se, hvordan de går ind i projektet. Alene det at så mange familier prioriterer at bruge en søndag eftermiddag sammen med os og projektet var dejligt at opleve. Vi håber at projektet både bidrager til at styrke det sociale og det faglige samvær om børnene forældrene imellem, og vi håber at søndagens oplevelser kan danne grobund for at generationerne taler sammen på tværs om barndom og fællesskaber. Og så håber vi selvfølgelig, at de familier der ikke var her i søndags, får lyst og mulighed for at bruge museet via børnenes årskort med gratis adgang for hele familien – og til den læringscafé, som vi arrangerer med lærerne i det nye år.

Idéen om Åben Skole er rigtig god. Man kan sige, at det jo er noget, som er helt fundamentalt for skoletjenesten på museer og kulturinstitutioner, og det er noget, vi har arbejdet med i mange år. Men med reformen har opmærksomheden på, at skoler åbner sig for det omgivende forenings- og kulturliv fået fornyet opmærksomhed, og det er vi meget glade for på Københavns Museum. Med projektet ”Vores liv, vores fælleskaber”, tager vi endnu et skridt ud i at åbne skolen og museet for hinanden, idet vi inviterer forældrene til at tage del i projektet. Vi håber med dette projekt at udvikle nogle måder, hvorpå kulturinstitutioner kan bidrage til at se forældre som store ressourcer i forhold til deres børns læring. Vi mener, at det er vigtigt at tænke denne dimension ind i den åbne skole, fordi den længere skoledag med lektiecaféerne gør, at mange elever ikke længere læser lektier derhjemme. Desuden er forældreinddragelsen rigtig vigtig for Københavns Museum, idet vi gennem børnene får kontakt til nye målgrupper og får mulighed for at indsamle historier og genstande om byens historie hos et rigtig godt og bredt udsnit af Københavns befolkning. Så det er vigtigt at understrege, at projektet er givende og vigtigt for alle deltagende parter.

Det bedste ved projektet har været den store opbakning fra elever, lærere og forældre, samarbejdet med årgangens lærere og den store opbakning vi får internt på Københavns Museum. Fx at vores kollegaer på trods af en meget travl hverdag, rigtig gerne vil møde børnene og fortælle om deres arbejdsfællesskaber og faglige felter.