Brug Folkeskolen holdt oplæg for 160 skolefolk på informationsmøde om tosprogede

WP_000414

Der var stor interesse for Brug Folkeskolens visuelle materiale på Undervisningsministeriets Informationsmøde om tosprogede den 7. og 8. marts 2013.

Den 7.-8. marts deltog Brug Folkeskolen i Undervisningsministeriets informationsmøde om to-sprogede. Temaet for årets møde var elevsammensætning i skolen og berørte de problemstillinger og udfordringer der følger med når skoler har en skæv elevsammensætning.

Projektleder Mette Kirk var inviteret med til informationsmødet for at holde oplæg om Brug Folkeskolens erfaringer med at aktivere forældre i arbejdet for og med mangfoldige skoler. En lille udstilling af vores håndbog i rekruttering og plancher om forældresamarbejde tiltrak sig en del opmærksomhed.

Viden fra Holland og OECD

Fra Dutch Knowledge Centre for mixed schools  var Guido Walraven  en af hovedtalerne, som fortalte om Hollands erfaringer med at modvirke segregering og resultater fra forskning og konkrete tiltag i landet. Fra OECD, deltog Anna Pond med et oplæg om sammenhænge mellem social-økonomiske forhold, segregering og lave faglige præstationer i OECD landene.  Begge forskere påviste sammenhæng mellem høj koncentration socio-økonomisk og/eller to-sprogede elever i klasserne og lavt fagligt udbytte af undervisningen. De præsenterede desuden en række mulige strategier til at opnå større lighed bl.a. påvirkning af skolevalg, optagelseskriterier, efteruddannelse af ledere og lærere, samt højere grad af inddragelse af forældres og lokalesamfundets ressourcer i skolen.

Det resterende program for konference indeholdt en række oplæg og workshops ved praktikere fra hele landet der belyste emnet og konkrete eksempler på tiltag og initiativer. Blandt andet holdt netop afgåede skoleleder  Lise Egholm fra Rådmandsgade i København et medrivende oplæg for en fyldt sal om skolelederens ansvar for at gå forrest i arbejdet og tage de svære beslutninger, når en skole skal vende søgningen og børnenes faglige udbytte.

De forskellige oplæg fra konferencen kan læses her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/konferencer/Sider/Afholdtekonferencer.aspx

P1060069

udklip

Et af Brug Folkeskolens væsentligste budskaber til skolerne var, at forældresamarbejde kræver højt informationsniveau, god kommunikation og reel inddragelse af forældre.