Brug Folkeskolens repræsentanter i de nye Lokaludvalg

Brug Folkeskolen har fået flere forældre repræsenteret i Lokaludvalget både i Sydhavnen og på Nørrebro. I Sydhavnen hedder vores repræsentanter Hans Henrik Præstbo og Anna Rosenblad og på Nørrebro er det Uzma Ahmed Andresen. Vi er glade for at være så godt repræsenteret og ser frem til, hvad repræsentanterne sammen med foreningen kan udrette i de kommende fire år.

Velkommen til  Anna Rosenblad – Sydhavnens repræsentant

Anna lokaludvalget

Anna Rosenblad har i forbindelse med sit speciale på RUC, undersøgt forældres skolevalg i Sydhavnen. Studiet, samt børn der nærmer sig skolealderen, har givet Anna yderligere lyst til at arbejde med skolerne i bydelen, og vi er glade for at hun vælger at bruge lokaludvalget som platform for udvikling af skolerne i Sydhavnen.

Skoleområdet er stærkt repræsenteret i det nye lokaludvalg i Kgs. Enghave (Sydhavnen i folkemunde), og det er en helt ny situation i bydelen. Med to medlemmer samt fire suppleanter, der alle er nuværende eller kommende forældre på skoler i Sydhavnen, er det et engageret hold, der er klar til at sætte fokus på skolerne i Sydhavnen.

Velkommen til Uzma Ahmed Andresen – Nørrebros repræsentant

uzma

Uzma Ahmed Andresen har været en aktiv forælder i Brug Folkeskolens arbejde i flere år og er en af initiativtagerne til projektet Roadtrip til en ny danmarkshistorie.
Uzma er forælder på Rådmandsgades Skole, tidligere projektleder i AAB’s Afdeling 58 , hvor hun har sat adskillige skibe i søen, herunder audiowalken Jeg er Nørrebro, og i samarbejde med Brug Folkeskolen og HotSpot har hun iværksat en række dialogmøder med forældre omkring skole og sammenhængskraft i kvarteret.

“Jeg er stolt over at repræsentere Brug Folkeskolen, det ligger i tråd med min erfaring om, at det kan betale sig at skabe gode rammer for relationer og samarbejde, fordi det bygger broer og skaber bæredygtige fællesskaber omkring vores børn. Noget af de jeg vil lægge vægt på er at få forløst det potentiale for læring og forståelse der ligger i at vi er mangfoldige her på Nørrebro. Det håber jeg bl.a. kan ske gennem øget forældreinddragelse i undervisninge. “, fortæller Uzma om sin nye post.

Vi er rigtigt glade for at have Uzma, som vores repræsentant, da hun har et godt blik for det samlede Nørrebro, for folkeskolernes betydning her, og for de ressourcer der ligger i Nørrebros forældre og elever, uanset i hvilket hjørne af bydelen, man befinder sig i. Udover hendes fokus på skolerne, tror Uzma også på, at der ligger en stor kraft i kunsten og kulturen, som det der kan være med til at danne nye fællesskaber i vores kvarter.

Vi glæder os til samarbejdet med  både Uzma og Anna og de to lokaludvalg i de kommende fire år.