Brug os

Brug Folkeskolen har gennem årene opsamlet en værdifuld erfaring i forhold  til at forbedre både rekrutteringen og fastholdelsen af elever og forældresamarbejdet på skoler.

Vi deler gerne ud af vores viden og indsigt i, hvilke metoder der giver det bedste udbytte. Derfor kan forældregrupper, skolebestyrelser, lærere, skoleledere, kommuner eller andre bruge Brug Folkeskolen.

Læs om vores ydelser og tilbud her

Rekruttering

Frafald og fastholdelse

Forældresamarbejde

Det siger andre om Brug Folkeskolen

Herunder er et uddrag af de kommentarer og tilbagemeldinger, vi har fået  fra samarbejdspartnere og kunder gennem årene.

Horsens Kommune:

En delegation fra Horsens Kommune bestående af bl.a. skoleledere og en tosprogskonsulent besøgte i november 2012 Brug Folkeskolen for at blive inspireret til arbejdet med rekruttering og fastholdelse på deres mangfoldige folkeskoler. Efterfølgende fik vi denne tilbagemelding.

“Besøget på sekretariatet for ”Brug Folkeskolen” var en god og  inspirerende oplevelse for en gruppe af ledere og konsulenter fra Horsens Kommune. Sekretariatet kender til bunds problematikken omkring skoler, der mister elever. Det har ingen nemme, men særdeles velfunderede og samtidig  jordnære ”opskrifter” på, hvorledes denne negative udvikling vendes. Sekretariatet kan fremvise en række eksempler på folkeskoler, hvor mange og forskellige grupper fra samfundet igen med glæde ”bruger folkeskolen”  i et mangfoldigt og givende fællesskab. Besøget har givet anledning til megen refleksion i besøgs-gruppen!”