Det siger andre om os

På referencelisten herunder kan du læse et uddrag af de kommentarer og tilbagemeldinger, vi har fået fra de samarbejdspartnere og kunder, som har brugt Brug Folkeskolen gennem årene.

Horsens Kommune (rekruttering og fastholdelse)

En delegation fra Horsens Kommune bestående af bl.a. skoleledere og en tosprogskonsulent besøgte i november 2012 Brug Folkeskolen for at blive inspireret til arbejdet med rekruttering og fastholdelse på deres mangfoldige folkeskoler. Efterfølgende fik vi denne tilbagemelding.

“Besøget på sekretariatet for ”Brug Folkeskolen” var en god og  inspirerende oplevelse for en gruppe af ledere og konsulenter fra Horsens Kommune. Sekretariatet kender til bunds problematikken omkring skoler, der mister elever. Det har ingen nemme, men særdeles velfunderede og samtidig  jordnære ”opskrifter” på, hvorledes denne negative udvikling vendes. Sekretariatet kan fremvise en række eksempler på folkeskoler, hvor mange og forskellige grupper fra samfundet igen med glæde ”bruger folkeskolen”  i et mangfoldigt og givende fællesskab. Besøget har givet anledning til megen refleksion i besøgs-gruppen!”

Rådmandsgades Skole (frafald og fastholdelse)

Brug Folkeskolen lavede i 2011 en frafaldsanalyse, hvor en række forældre, der havde taget deres børn ud af Rådmandsgades Skole og Blågård Skole på Nørrebro, blev interviewet om baggrunden for skoleskiftet. Rådmandsgades Skole oplevede dengang problemer med frafald på mellemtrinnet.

Brug Folkeskolen har været, og er, en stærk løftestang for vores skoles arbejde med både at tiltrække og fastholde de ressourcestærke børn på skolen. Efter Brug Folkeskolens kloge og klare analyse, der påpegede årsagerne til frafaldet, har vi kunnet handle på det. Brug Folkeskolen præsenterede analysens indhold for skolens bestyrelse og pædagogiske råd, og det har resulteret i en større bevidsthed hos alle om, hvor vigtigt det er at arbejde med fastholdelse. Vi har nu et månedligt nyhedsbrev, da forældre i analysen gav udtryk for ikke at føle sig tilstrækkeligt informeret. En vigtig fornyelse er også, at alle klasser nu får ugebreve, hvor arbejdet i klassen i den kommende uge og lektier bliver gennemgået, så forældrene ved, hvad der sker. Vi har også indført, at mellemtrinnets forældremøder foregår i udskolingen i Heimdalsgade, så forældrene får et bedre forhold til stedet.”

Alkjærskolen i Ringkøbing (forældresamarbejde)

I januar 2012 arrangerede Brug Folkeskolen en workshop om forældresamarbejde for en gruppe lærere på Alkjærskolen i Ringkøbing.

”Dagen har inspireret til nytænkning omkring forældresamarbejdet.  Det virkede godt med de forskellige arbejdsformer, og særligt café dialog-metoden og de tanker, der blev formidlet omkring den, var rigtig gode. Vi kan bruge workshoppen helt konkret til at lave bedre forældremøder, så alle kan byde ind med  noget.  Og dejligt med diskussion i vores lærergrupper, hvor ens egen arbejdsplads blev vendt. Det fik også en til at se de lyse punkter, i det vi allerede gør og kan gøre mere af.”

Netværk omkring indskrivning og skolestart i 2013 på Rådmandsgades Skole (rekruttering)

Her er hvad to mødre fortæller om de arrangementer Brug Folkeskolen i samarbejde med aktive forældre og Rådmandsgades Skole lavede op til skoleindskrivningen i efteråret 2012 efter at mange forældre havde oplevet at tilhøre en anden skole end forventet på grund af distriktsændringer.

”For os har det været meget tryghedsskabende, at der har været så mange møder, hvor der er dukket forældre op sammen med jer fra Brug Folkeskolen og leder og lærere fra skolen. Møderne har gjort, at jeg føler mig tryg ved valget og glæder mig til, at mit barn, og på sigt børn, bliver en del af skolen. Forældrenetværk synes jeg også er super fedt, da det viser, at forældrene har et engagement i børnene og i skolen på sigt, hvilket vil være meget afgørende. Også super godt at møde nuværende forældre på møderne – de fortæller jo den ægte historie, hvilket også skaber tryghed.”

”For mig har det været afgørende at se skolen i “aktion” til fx fællesspisning med teater. Derudover har det også været rart at se nogle af de andre forældre, både nuværende og kommende, og ikke mindst skolelederen. Jeg synes, at I gør et super stykke arbejde hos Brug Folkeskolen. Tak for det! Sedler på hoveddørene om det første møde var også meget effektive. Især for mig, som ikke kender andre med skolebørn.”

Forældre på Klostervængets Heldagsskole (forældresamarbejde)

Brug Folkeskolen holdt i efteråret 2012 en workshop om forældresamarbejde for forældre til børn i 0. klasse på Klostervængets Heldagsskole. Her fik forældrene bl.a. valgt kontaktforældre. Her fortæller en mor, hvordan hun oplevede workshoppen.

”Brug folkeskolen var med til, at vi fik kontaktforældre i vores klasse. Jeg havde aldrig hørt om det,  men ville gerne være med og meldte mig sammen med tre andre mødre. Vi har bl.a. lavet en julehygge-eftermiddag i klassen, hvor vi stod for, at alle forældre fik en invitation. Det var en super hyggelig eftermiddag, og der var stort fremmøde, selv om mange på skolen ikke holder jul.
Jeg er glad for, at Brug Folkeskolen hjalp os i gang, og vi vil helt sikkert kunne bruge kontaktforældrene fremover.”