Forældresamarbejde

Brug os til at få mere og bedre forældresamarbejde på jeres skole!

Gennem de sidste 3-4 år har Brug Folkeskolen haft stadig større fokus på det gode forældresamarbejde og rammerne, der kan facilitere dette samarbejde. Og vi arbejder fortsat med at videreudvikle metoder, som fremmer dialogen mellem bl.a. mangfoldige forældregrupper og skolens lærere og ledelse.

Halter forældresamarbejde? Få hjælp af Brug Folkeskolen.

Halter forældresamarbejde? Få hjælp af Brug Folkeskolen.

I kan bruge os til at starte en proces for bedre forældresamarbejde . Vi tager udgangspunkt i jeres konkrete situation og rådgiver i forhold til udfordringer, inddragelse af forældre og konkrete aktiviteter.

Vi afholder også forskellige former for workshops på skoler, som kan bidrage til et styrket samarbejde mellem forældre samt give skoler en større indsigt i, hvordan de bliver dygtigere til at inddrage forældrene i samarbejdet omkring børnenes skoleliv.

At gøre en indsats for forældresamarbejdet kan både ske på den enkelte skole i en gruppe med repræsentanter fra skoleledelse, skolebestyrelse og evt. andre relevante parter, eller det kan ske på tværs af skoler i et kommunalt forrum, hvor kommunen støtter skolerne i at sætte fokus på arbejdet.

Hvis I som forældregruppe, skole eller kommune er interesseret i at gøre brug af Brug Folkeskolen i bestræbelserne på at styrke forældresamarbejdet eller blot vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde, så kontakt:

Marianne Kjær, sekretariatsleder
Tlf. 26 18 90 86
marianne@brugfolkeskolen.dk