Frafald og fastholdelse

Brug os til at få fastholdelsen i top på jeres skole!

Brug Folkeskolen har gennem årene haft fokus på frafaldsproblematikker og effektive midler til fastholdelse på skoler, der oplever, at elevtallet falder.

Råd til at undgå frafald.

Falder eleverne fra? Få hjælp af Brug Folkeskolen.

Vi tilbyder et oplæg, hvor vi ud fra centrale pointer i frafaldsanalyser forklarer om processerne i en fastholdelseskrise, og hvordan den afværges.

I kan også bruge os til at starte en proces for bedre fastholdelse op. Vi tager udgangspunkt i jeres konkrete situation og rådgiver i forhold til udfordringer og konkrete initiativer.

Tilbuddet henvender sig primært til skoleledelse, skolebestyrelser og andre instanser, der på et organisatorisk og strategisk plan arbejder med at drive skole.

Hvis I er interesseret i at gøre brug af Brug Folkeskolen i bestræbelserne på at styrke fastholdelsen eller blot vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde, så kontakt:

Marianne Kjær, sekretariatsleder
Tlf. 26 18 90 86
marianne@brugfolkeskolen.dk