Rekruttering

 Brug os til at få skub i rekrutteringen på jeres skole!

Børnehavebesøg, et godt informationsmøde på skolen og oprettelse af netværk, hvor forældre kan støtte hinanden. Få gode indspark til, hvordan din skole bliver bedre til at tiltrække elever fra lokalområdet.

Bliver eleverne væk? Få hjælp af Brug Folkeskolen.

Rekruttering handler om at gøre sin skole til kvarterets skole. En rekrutteringsproces kræver planlægning i forhold til skolens kommunikation med lokalområdet, hvilke aktiviteter der er brug for at sætte i værk, og hvordan skolen får sine forældre i spil  som ambassadører for skolen.

Brug Folkeskolen har arbejdet med rekruttering af elever til folkeskoler, siden projektet startede op i 2003.

Vi har derfor en solid erfaring og indsigt i, hvilke metoder der giver det bedste udbytte. Vi har også udarbejdet en rekrutteringshåndbog, der kan bruges  som inspiration, når en rekrutteringsindsats planlægges.

Både forældregrupper, skoler eller kommuner kan have glæde af at  trække på Brug Folkeskolens mangeårige erfaring med at igangsætte rekrutteringsindsatser på skoler.

Brug os til at starte og følge op på en proces på netop din skole eller i din kommune.

For nærmere aftale kontakt:

Marianne Kjær, sekretariatstleder
Tlf. 26 18 90 86
marianne@brugfolkeskolen.dk