Bydele

Brug Folkeskolen startede på Nørrebro i 2003, og siden har arbejdet med at skabe aktive forældrenetværk og en mere bæredygtig elevsammensætning spredt sig til Amager, Bispebjerg og senest Sydhavnen.

Brug Folkeskolen har omkring 70 aktive forældreambassadører på Nørrebro og i Sydhavnen, der deltager i forskellige aktiviteter såsom børnehavebesøg, Åbent Hus arrangementer, dialogmøder med kommende skoleforældre, bestyrelsesarbejde og andet udviklingsarbejde i foreningen.

Her på siden kan du under de forskellige bydele læse mere om de enkelte skoler.