Dyvekeskolen

indexRemisevej 16
2300 København S
32 55 88 07
mail@dyveke.kk.dk

www.dyveke.kk.dk
Dyvekeskolen ligger mellem Røde Mellemvej og Englandsvej. Fra alle klasseværelser er der udsigt til grønne omgivelser. Enten til en af de atriumgårde, som skolen er bygget op omkring, eller de tre grønne arealer; Sundby Vester Park, Remiseparken og Amager Fælled, der alle omkranser skolen.

Fra skoleåret 2012/2013 er Dyvekeskolen blevet en del af 4 SKOLE samarbejdet på Midtamager. Det betyder, at Dyvekeskolen, Gerbrandskolen og Sundbyøster Skole har elever fra 0.-6. klasse, hvorefter eleverne fra de tre skoler skifter til Højdevangens Skole og går der i 7.-10. klasse.

Dyvekeskolen har desuden en specialrækkeklasse fra 0.-10. klasse.

Fokus på IT og udendørs science læring
Klasseværelse med smartboard.

Alle klasselokaler har smartboards.

Dyvekeskolen udnytter og inddrager de grønne omgivelser, fælleden, byrummet og havet i undervisningen. Fra august 2012 er Dyvekeskolen blevet Københavns digitale folkeskole på Amager.

Skolens profil er baseret på fire søjler: IT og medier, science, sprogdannelse og bevægelse.

Det betyder i praksis, at eleverne fra 1. klasse får udleveret en computer eller iPad, som bliver deres personlige arbejdsredskab. Derudover får de engelsk fra 1. klasse og snuser til fysik/kemi allerede i  5. og 6. klasse.

“Vi vil gerne sikre en høj faglig standard, og vi satser på, at alle vores elever skal have en uddannelse, samtidig med at vi lægger op til overbygningen på Højdevangsskolen, der har mange af de samme elementer,” siger skolens leder Lisbet Palm Olesen.

Skolen har ambitioner om, at udnytte naturen endnu mere fremover. En af planerne er, at Dyvekeskolen skal have en ny skolegård og i højere grad bruge udearealerne til undervisning, leg og sport.

Grønne omgivelser ved Dyvekeskolen

De grønne områder lige uden for vinduerne, vil i fremtiden blive udnyttet mere i undervisningen.

“Planen er, at der skal bygges science læringsrum udenfor. Der skal eksempelvis være højbede til brug for hjemkundskab, eleverne skal kunne farve garn med plantefarver, dissekere fisk eller samle planter og identificere dem bagefter ved at se på fotos digitalt,” fortæller Lisbeth Palm Olesen.

Dialog som adelsmærke

Dyvekeskolen lægger vægt på dialog, anerkendelse, tillid og respekt. I forbindelse med ombygningen af skolen og overgangen til den nye profil inddrager skolen elevråd, personale og skolebestyrelse i, hvordan skolen skal indrettes, og hvilke værdier skolen skal have.

Forældresamarbejde er også en ting, skolen prioriterer højt, og ifølge Lisbeth Palm Olesen fungerer det rigtig godt på Dyvekeskolen.

“Dialog er skolens adelsmærke, og vi er gode til at kontakte forældrene, hvis der er faglige eller sociale problemer. Vi venter ikke til den næste forældresamtale. Vi tager kritik alvorligt, og vi søger at finde løsninger på problemerne frem for at trappe en konflikt op,” siger Lisbeth Palm Olesen.

Hun fortæller videre, at det er hendes indtryk, at forældre i dag gerne vil snakke, tages med på råd og høre om pædagogiske temaer. Derfor har hun taget initiativ til en forældreforening på skolen, der bl.a. skal stå for at sætte fælles arrangementer op.

Kreative elever fra Dyvekeskolen

Kreative piger i børnehaveklassen.

Traditioner og tilbud

Dyvekeskolen fejrer hvert år skolens fødselsdag den første lørdag i september. De holder morgensamlinger 4-5 gange om året og op til ferier, hvor eleverne får informationer, optræder og synger sange.

Skolen har et stort og et lille kor, som børn og forældre er meget glade for. Op mod jul går 4. eller 5. klasserne Luciaoptog. Derudover opfører 6. klasserne hvert år et teaterstykke, som de har arbejdet med i musik.

Dyvekeskolen har en god dialog med lokalsamfundet her i blandt biblioteket, der ligger lige ved siden af skolen i en bygning, som også huser retshjælp, frivillig lektiecafé, kulturforeningen Liv i Sundby samt social- og ungerådgivning.