Lergravsparkens Skole

lergravWittenberggade 2
2300 København S
32 59 04 36
mail@lps.kk.dk

www.lps.kk.dk

 

Lergravsparkens Skole holder til på tre matrikler. Wittenberggade 2 huser 0.-4. klasse, mens 5.-9. klasse holder til i Ungarnsgade 13. Desuden har skolen læseklasserækker, der har adresse i Ungarnsgade 34. Skolebygningerne er nyrenoverede, og der er smartboards i alle klasser.

I indskolingen i Wittenberggade er toiletterne og biblioteket udsmykket af en kunstner, der bl.a. har afbilledet Danmarks historie på væggene.

Masterclass og faglig læsning

Lergravsparkens Skole sætter faglighed, tryghed og fællesskab højt.

Indvielse af ny skolebygning

Eleverne indvier deres nye indskoling efter renoveringen i 2011.

“Lærerne samarbejder i årgangsteams om det faglige og det sociale. Det styrker læringen, at de laver fælles årsplaner og samarbejder omkring klasser og fag,” fortæller skoleleder Torben Vorstrup og siger videre, at skolen bl.a. laver handlingsplaner efter de nationale test og tilbyder naturfaglig masterclass, hvor eleverne får ekstra udfordringer i matematik og fysik.

Hver dag læser alle elever i 20 minutter. I børnehaveklassen taler de om teksten og skaber forhåndsviden hos børnene, inden læreren læser højt. Læsevejlederen er primus motor, og formålet er at højne elevernes niveau inden for læsning.

Skolen samarbejder desuden med Sundby Bibliotek. Alle elever i 0.-3. klasse får deres eget lånerkort for at understøtte og motivere elever og forældre til at læse og gøre brug af bibliotekerne.

Konfliktløsning i børnehøjde

Ledelsen observerer med jævne mellemrum lærernes undervisning og giver positiv og konstruktiv kritik. Lergravsparkens Skole gør udelukkende brug af fagligt kvalificerede vikarer, og de faste lærere skriver ugeplaner til elever og forældre.

Glad elev på Lergravsparkens Skole

Stort smil i skolegården.

I frikvartererne arrangerer elever fra 4. klasse lege for de små, og skolen arbejder bevidst mod mobning og for en høj trivsel og tryghed hos eleverne. Bl.a. bliver børnene vejledt i at klare mindre konflikter selv.

En tryg skolestart for alle

Lergravsparkens Skole har også traditioner, der knytter sig til skolestart. I maj holder skolen Goddag Pølsefest for alle de nyindskrevne elever og deres forældre, hvor de kommende 0. klasser får mulighed for at møde hinanden og personalet.

På første skoledag efter sommerferien mødes 1.-4. klasse i gården, hvor de hilser på hinanden, før de går indenfor i deres klasser. De nye 0. klasser og forældre møder en dag senere i salen til et velkomstarrangement, hvor forældrene har mulighed for at møde repræsentanter fra skoletandplejen, biblioteket, sundhedsplejersken, skolesocialrådgiveren, skolepsykologen m.m.

Når eleverne i 5. klasse skifter skolebygning afholdes en Kram og farvel fest, hvor 4. klasserne arrangerer noget for alle i indskolingsbygningen, inden de flytter. På selve dagen vinker 0.-3. klasse farvel, mens 4. klasserne går ud gennem skolegården og hen til skolen i Ungarnsgade. Her tager 5. klasserne imod med flag.

Det tilstræbes, at minimum en lærer følger med til 5. og 6. klasse for at skabe sammenhæng i hele skoleforløbet.

Traditioner og tilbud

Hvert år holder Lergravsparkens Skole Store praledag, som er en lørdagsskole. Hele ugen op til forbereder eleverne sig, og på selve dagen udstiller de deres arbejde, og viser hinanden og forældrene, hvad de er gode til.

Lergravsparkens Skole

Festligt arrangement for eleverne.

Skolen holder også hvert år en naturfaglig uge for de store elever, som her kan fordybe sig ekstra meget i disse fag.

I uge 37 holder skolen sportsuge for 0.-4. klasse. Alle elever, lærere og fritidshjem deltager i sportsugen, som foregår i skolens gymnastiksale, i Prismen samt i Lergravsparken og på Kløvermarken.

Østrigsgades Idræts- og Naturklub og ISA tilbyder skolernes elever fra 3. klasse idrætsaktiviteter, og disse elever kan også være med i skolens kor, der øver en gang ugentlig og optræder ved mange lejligheder året igennem.

Op mod jul holder skolen Luciaoptog, 5.-9. klasse spiller julebingo, og 0.-4. klasse har juleafslutning omkring juletræet. Skolen gør desuden meget brug af byen til museums- og teaterbesøg.