Peder Lykke Skolen

peder lykkeBrydes allé 25
2300 København S
32 59 69 50
mail@pederlykkeskolen.kk.dk


www.pederlykkeskolen.kk.dk

 

Peder Lykke Skolen er skolen uden døre. Den er bygget i 1973 og omkranses af forskellige gårdmiljøer, hvor indskoling, mellemtrin og udskoling har hver deres gård med legeplads og grønne arealer. Det er dog særligt indenfor, at Peder Lykke Skolens opbygning skiller sig ud.

Klasseværelse på Peder Lykke Skolen

Skolen har lyse klasselokaler med gode faciliteter.

Selvom 1970’er arkitekturen genkendes i de røde murstensmure, er Peder Lykke Skolen bygget i et ganske særligt design – nemlig som en skole uden døre med store, åbne arealer.

Det første man bemærker, når man kommer ind, er den store aula, hvor der både er plads til elevernes kunstprojekter og et fuglevoliere. Bevæger man sig ned af gangen, forbi det indbydende skolebibliotek med glasfacade og EAT kantinen med de røde sofaer, kommer man til de forskellige blokke. I hver blok støder seks klasselokaler ud til et stort fællesrum indrettet med små, fleksible arbejdspladser, der aktivt bruges i undervisningen.

Udover klasselokaler er der også et mindre lærerværelse – uden dør selvfølgelig. Her holder blokkens lærere til. På den måde er eleverne tæt på netop de lærere, de kender bedst, i både frikvarter og timer, hvilket ifølge skolens leder Lennart Kjellerup, giver en ekstra tryghed.

Rum til at differentiere og ro til læring
Skole uden døre

Peder Lykke Skolen er helt speciel. Der er nemlig ingen døre.

I forhold til fagligheden giver skolens særlige arkitektur gode muligheder for, at læringen kan foregå på flere måder. Alle elever skal udfordres, og derfor gør lærerne meget ud af at tilpasse undervisningen til den enkelte elev. I alle blokke er der computerrum og smartboards, som inddrages i undervisningen.

Lennart Kjellerup fortæller, at skolen gør meget ud af, at eleverne har et godt arbejdsmiljø, hvor de trives fagligt og socialt.

Det betyder også, at noget af det første, de lærer, når de starter i børnehaveklasse, er at indgå i klassen og tage hensyn til hinandens arbejdsmiljø. At der skal være plads og ro til koncentration og fordybelse.

De manglende døre giver en fornemmelse af åbenhed, og en vished om, at man aldrig er alene. Skolearbejdet såvel som frikvarter og spisepauser foregår i trygge, fælles rammer.

Faglighed, Respekt, Fællesskab og Demokrati

Peder Lykke Skolens værner om sine kerneværdier: faglighed, respekt, fællesskab og demokrati. Skolen er kendt for sine gode faglige resultater, og på Ørestad Gymnasium gør eleverne sig positivt bemærket med deres erfaring med både projektarbejde og individuelle opgaver. At skolen værner om det faglige niveau betyder også, at der tilbydes lektiehjælp efter skoletid til alle elever af klassernes egne lærere.

Respekt handler på Peder Lykke Skolen om at have respekt for hinanden som mennesker, at have respekt for det faglige arbejde, der laves, og at have respekt for de fysiske rammer, man færdes i. Peder Lykke Skolen har en mangfoldig elevsammensætning og sætter en ære i at være med til at give deres elever viden om og kompetencer til at lytte og samarbejde med hinanden.

Peder Lykke Skolen er kvarterets skole, og fællesskabsfølelsen prioriteres højt. Skolen har både et lille og et stort elevråd, så eleverne har mulighed for at deltage i beslutninger og ytre deres holdninger på deres niveau. Demokrati er således en integreret del af tankegangen på Peder Lykke Skolen.

Traditioner og tilbud
EAT kantine

Skolen har EAT kantine

Peder Lykke Skolen holder forårsfest i marts. Forårsfesten har altid et tema, som elever og lærere finder i fællesskab og bruger i undervisningen op til festen. Selve forårsfesten er for alle elever og deres familier, og der er boder, caféer og underholdning, som eleverne står for.

I hver blok afholdes der enten ugentligt eller månedsvis morgensamling, men seks gange om året samles hele skolen til fælles morgensamling. På den fælles morgensamling vil der ofte være elever, der optræder eller synger. Til jul pynter hver blok op i egne lokaler og op til juleferien kåres de flottest udsmykkede lokaler.

Peder Lykke Skolen er også en skole, der ligger vægt på, at eleverne har mulighed for at dyrke et sundt og aktivt liv. Sport og bevægelse bliver tænkt ind i kalenderen. Skolen afholder fx en årlig basketuge for udskolingen, hvor der hver dag spilles kampe, inden ugen afsluttes med fælles fest. Skolen benytter især Amager Fælleds naturaraler til løb og andre idrætsaktiviteter.

To gange årligt har skolen seks sammenhængende læseuger. I disse uger sættes der særskilt tid af til læsning for alle elever. For de helt små elever er det højt læsning, og for de største elever kombineres læseugerne ofte med relevant faglig læsning, som de selv er med til at bestemme.