Tagensbo Skole

Kbh. manifestgruppen og privatskoler 23.5 025Magistervej 4
2400 København NV
82 10 95 00
mail@tgb.kk.dk

www.tgb.kk.dk

 

Efter nogle hårde år med sammenlægning og ombygning er Tagensbo Skole på vej op igen i fuld fart og fremstår i dag fuldstændig nyrenoveret med fantastiske faciliteter.

Profil som udeskole

Tagensbo Skole har fra august 2012 haft en profil som udeskole. Det betyder, at eleverne er ude i byrummet eller naturen én gang om ugen for at modtage undervisning.

Tagensbo Skole har lyse og lækre faciliteter. Her bliver de nye lokaler indviet af børn og forældre.

0.-3. klassetrin har Skole i skoven, fra 4.-6. klasse er temaet Bevægelse, kultur og mad, mens temaet for 7.-8. klasse er Samfund og ungdomsuddannelse.

“Formål med udeskolen er for det første at få mere bevægelse ind i skolen. Derudover handler det om at sætte sanserne i gang, så læringen bliver konkret, og begreber hægtes op på virkelige fænomener,” fortæller skoleleder Jeanne Jacobsen om idéen bag at blive profilskole.

“En ekstra satsning er, at alle klasser fra 3.-9. klasse skal på lejrskole én gang om året. De mindste klasser starter på Sjælland, bevæger sig til Møn, videre til Lolland Falster, så til Fyn for til slut at ende i Jylland. Ambitionen er, at når man går ud af 9. klasse har eleverne været hele Danmark rundt og fået viden om landets geografi og kultur.”

Madskole
Madbod til skolefest

Madbod ved fælles arrangement på skolen.

Udover udeprofilen er Tagensbo Skole også madskole. Det vil sige, at skolen har ansat kok og køkkenpersonale, og at alle elever får tilbudt morgenmad og frokost på skolen til en billig pris.

Læs mere om skolen profil som mad- og udeskole her.

IT skal være tilgængeligt for alle 

Skolens holdning er, at computere skal være lettilgængelige for lærere og elever på skolen, så det kan indgå naturligt i skolens undervisning. Derfor har hvert trin deres egne klassesæt. I 4. og 7. klasse har alle elever fået iPads, og på de ældste klassetrin har alle en computer, som de må tage med hjem.

De nye børnehaveklasser

Skolen er efter nogle år med nedgang inde i en positiv udvikling igen.

Spændte elever på første skoledag.

Spændte elever på første skoledag.

I sommeren 2012 er der startet to fyldte børnehaveklasser med en god blandet elevfordeling, og den udvikling ser ud til at fortsætte.

Kvarterets skole

Jeanne Jacobsen er begejstret for de fantastiske faciliteter skolen har med en stor aula, gode lokaler og en idrætshal ud over det sædvanlige, og det mener hun skal komme hele kvarteret til gavn.

Derfor tilbyder hun, at distriktets institutioner kan bruge lokalerne til forældremøder og andre arrangementer, og hvis man er en gruppe forældre, der gerne vil spille badminton i hallen eller har andre fritidsaktiviteter, de gerne vil sætte i sving, kan man henvende sig til skolen.