Guldberg Skole


Sjællandsgade 10 (0.-4. kl.) og Stevnsgade 38 (5.-9. kl.)
2200 København N
82 10 91 00
mail@guldbergskole.kk.dk

www.guldbergskole.kk.dk

 

Guldberg Skole har har to adresser. Indskolingen ligger i Sjællandsgade ved Simeons Kirken og er  omgivet af en nyanlagt legeplads med træer, klatrestativer, små trampoliner og en stor rutsjebane.  Flere af skolens forældre har været bærende kræfter bag kvarterløftet omkring skolen.

Guldberg Skole legeplads

Skolen har moderne legefaciliteter.

Lige om hjørnet i Stevnsgade ligger udskolingen. Begge afdelinger har nyrenoverede faglokaler, klasselokaler og biblioteker samt smartboards i alle undervisningslokaler.

Der er fire fritidshjem tilknyttet skolen. Fritidshjemmet Universet ligger på skolen, og et af deres huse rummer en underetage med køkkenfaciliteter, som kan lejes til forældrearrangementer og fødselsdage.

Klimaskole

Guldberg Skole er klimaskole. Det betyder, at eleverne arbejder med globale og lokale spørgsmål, der vedrører klima, klimaforandringer og global opvarmning, forbrug af el, vand og varme samt miljø og genbrug.  Guldberg Skole knytter klimaskolen sammen med skolens emner om medborgerskab, og de er meget opmærksomme på, at undervisningen i klima er alderssvarende.

Skolen i skoven, kultur- og samfundsklasser

Guldberg Skole er også udeskole. En dag om ugen tager 0.-2. samt 4. og 7. klasse på tur for at lære noget udenfor skolens lokaler.

“Når eleverne er ude, får de prøvet undervisningen i praksis, de lugter og mærker tingene og får sprogliggjort dem. Og så er det ofte nogle andre børn, som er gode, når man laver udeskole, end når vi bare laver det, vi plejer,” fortæller skolens leder Morten Nielsen og fortsætter:

“Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse er defineret som Skolen i skoven med fokus på natur og teknik. I 4. klasse hedder det kulturklasse, hvor der arbejdes med de kreative fag, og 7. klasse er samfundsklasse med fokus på samfundsfag, dansk og geografi.”

Godmorgen og en åben dør

Personalet på Guldberg Skole bruger klasseledelse som redskab både fagligt og socialt. Alle lærerne har været på kursus i klasseledelse, der handler om, at eleverne får at vide fra begyndelsen, hvad de skal lave i løbet af dagen.

Nye elever modtaget med flag på første skoledag.

Festlig modtagelse af nye elever første skoledag.

Skolens lærere er i klassen, inden det ringer ind, ligesom skolens ledelse er at træffe i skolegården om morgenen, før det ringer ind. Det er et rigtigt godt signal, at eleverne bliver mødt af et godmorgen og en åben dør.

Elevmæglere og legepatruljer

På Guldberg Skole kan elever fra 6. klasse blive uddannet som mæglere og hjælpe de andre elever med at løse konflikter. I 5. klasse bliver nogle af eleverne uddannet til legepatruljer, der har til opgave at lege med de yngre elever i hvert spisefrikvarter i gymnastiksalen i Sjællandsgade.

 

 

En flok elever fra 2. klasse er klar til endnu en skoledag.

En flok elever fra 2. klasse er klar til endnu en skoledag.

Traditioner og tilbud

Guldberg Skole har hvert år læseuger, medborgerskabsuge og emneuge om klima. En gang om ugen er alle skolens elever samlet til morgensang i henholdsvis Sjællandsgade og Stevnsgade. Op mod jul er der Luciaoptog, der slutter i Simeons Kirken, og elever opfører et juleteaterstykke for elever og lærere på skolen. Skolen holder også fastelavn sammen med fritidshjemmene.

I begyndelsen af skoleåret holder Guldberg Skole sommerfest.  Til sommerfesten underholder elever, og de står for boder, hvor man kan kaste efter dåser eller skyde mod elever med vandpistoler, købe kage eller noget helt fjerde. Hvert år i juni arrangerer skolebestyrelsen Familiernes Fest i Fælledparken.