Nørre Fælled Skole

klostervænget indgangspartiBiskop Krags Vænge 7
2100 København Ø
39 18 03 80
mail@klo.kk.dk

www.nfs.kk.dk

Nørre Fælled Skole er både idrætsskole, madskole og har eliteidrætslinie i udskolingen. At skolen er idrætsskole betyder først og fremmest, at der er fokus på bevægelse, og at bevægelse bruges til at understøtte fagenes generelle mål for læring.

Nørre Fælled Skole har været heldagsskole siden 2007. Det betyder, at skolen allerede længe inden den nye skolereform trådte i kraft i august 2014 havde implementeret en længere skoledag. De 35 ugentlige lektioner giver lærerne mulighed for at arbejde i dybden med bevægelse og praktisk-musiske metoder i undervisningen.

Idræt på Klostervængets Heldagsskole

Idræt og bevægelse fylder meget i undervisningen.

Høje faglige forventninger

Skolen er fagligt ambitiøs på elevernes vegne, og skolens læsepolitik har givet gode resultater. I 1. klasse kan alle elever læse. I skoleåret 2011-12 startede skolen også et kvikhold for børn, der ønsker ekstra udfordringer.

“Vi leverer først og fremmest god undervisning. Og vi forventer meget af vores elever og tilbyder en undervisning, som hviler på et solidt grundlag med årsplaner, elevplaner og samarbejde mellem medarbejdere, ledelse og forældre”, fortæller skoleleder Morten Østergaard.

Madskole  

Nørre Fælled Skole er madskole. Det betyder, at skolen har sin egen kok ansat, og at der bliver serveret lækker og sund mad hver dag til en rigtig god pris.

Kantine på Klostervænget.

Skolens kok Amalie fortæller eleverne om dagens måltid i skolens kantine.

Skolens kok er hele tiden i gang med at udvikle sit arbejde og involverer børnene alle de steder, hun kan.

Hun bruger bl.a. skolens udekøkken til at lave pandekager med de mindste børn og er ved at udtænke et projekt om, hvordan man undgår madspil. Om eftermiddagen i skolens fritidsdel er hun i gang med at lave en kokkeskole for børnene.

Idrætsskole

Fra august 2013 har skolen været idrætsskole og huser en elitelinje i udskolingen, der samarbejder med Team Danmark. Derudover har hele skolen fokus på bevægelse og sundhed. Også i fagtimerne. Til at skyde den udvikling i gang har skolen haft god erfaring at hente på skolelederens kontor, hvor Morten Østergaard Jensen har siddet siden december 2012. Han kom nemlig fra en stilling som afdelingsleder på Bellahøj Idrætsskole.

Skolen har i foråret 2015 fået en helt ny legeplads, der rummer masser af udfordringer og muligheder for fysisk udfoldelse for både store og små børn.

Høns, have og juletræer giver varieret læring

Skolen har fast samarbejde med Teknisk Skole om et fire ugers skoleforløb, hvor der veksles mellem praktiske og boglige undervisningsformer.

Skolens 3. klasse er haveskole og tager en gang om ugen på tur til Københavns Skolehaver. I 4. klasse får børnene ansvaret for skolens høns, som går i en af skolens lukkede gårde.

Eleverne kan også deltage i skolens juletræsprojekt, som kører hvert år i november og december. Her sælger skolen  juletræer til hele byen, og projektets indtjening er bl.a. er med til at betale en præmie til de bedste skoleelever og kammerater i overbygningen. Eleverne, der deltager i juletræsprojektet, lærer at lede og fordele arbejdet, beregne træ til juletræsfødder, producere fødder og sætte dem på. De pakker træerne, leverer dem til kunderne og skriver regninger. Der er meget læring i projektet.

Plads til at udvikle pædagogikken

Skolen arbejder med Cross Age Learning, der går ud på, at ældre elever skal undervise yngre i det nyligt indlærte. Hvis 5. klasse eksempelvis har arbejdet med jernalderen, skal de ved udgangen af undervisningsforløbet formidle deres nye viden til 2.klasse. Det stiller krav til både forståelse og formidlingsevne. Sidegevinsten er, at der skabes positive kontakter mellem forskellige aldersgrupper på skolen.

Der foregår et tæt samarbejde på skolen omkring børnene. Alle klasseteams har således to lektioners klassekonference ugentligt, hvor pædagoger og lærere taler om alt fra læringssyn og trivslen i klassen til planlægning af fremtiden og evaluering af det skete.

Elever på Klostervængets Heldagsskole

Et par piger fanget i et kort ophold i legen.

Traditioner og tilbud

Skolen lægger stor vægt på at skabe en sangtradition for eleverne, og der bliver derfor sunget til alle de anledninger, skolen kan finde, fx jul, afslutninger, dimission, motionsdag og Lucia. Indskolingen har fælles morgensang én gang om ugen, og meldingen fra skolen lyder, at børnene synger præcist – også i 4-stemmig kanon.

Højtider prioriteres højt på skolen. Julen fejres med en klippe-klistre dag, hvor hele skolen pyntes, og der er Luciaoptog for alle elever. Der holdes også stor Eid-fest. Og til fastelavn samarbejder fritidsdel med indskolingens lærere om et festligt fastelavnsoptog, som tager en tur ind i Gammel Klosters Gård til glæde for beboerne.

Faste elementer hvert år er også Gamle elevers aften, Grønne dage op til sommerferien, dimission og emneuge. Endelig afholder skolen de årlige Klosterlege, som er en gammel og succesfuld tradition. Her samarbejder eleverne på blandede hold om at vinde et løb, der foregår både på skolen og i Fælledparken.