Nørrebro Park Skole

2012 bh.kl første skoledag NPS 027

Jagtvej 34
2200 København N
Telefon: 35 39 83 10
mail@nps.kk.dk

www.nps.kk.dk

Nørrebro Park Skole ligger på Jagtvej som nabo til Assistens Kirkegård og i forlængelse af Hans Tavsens Parken med grønne arealer og en bemandet legeplads, som skolen også gør brug af. Alle klasselokaler er nyrenoverede med lyddæmpende plader, og der hænger ingen kridttavler på væggene, men derimod smartboards.

Faglighed, trivsel og omsorg

Nøgleordene for Nørrebro Park Skole er faglighed, trivsel og omsorg.

Elever på Nørrebro Park Skole

På Nørrebro Park Skole er der både fokus på elevernes faglighed og trivsel.

Derfor lægger skolen stor vægt på samarbejdet med forældrene og mellem klasserne.

Hvert år i september laver alle klasser ordens- og trivselsregler, som tager udgangspunkt i, at enhver klasse er unik.

På Nørrebro Park Skole gør man meget ud af, at alle har et ansvar for, at alle har det godt, ved at skabe en fællesskabsfølelse blandt eleverne.

Samarbejde på tværs af årgange og lande

På Nørrebro Park Skole arbejder lærerne sammen i årgangsteams, og klasserne samarbejder på tværs i løbet af temauger. Udover det faglige udbytte skaber det et socialt fællesskab og en større kontaktflade for det enkelte barn.

“Hvis der er ti drenge i en klasse, og fire interesserer sig for fodbold, fire for computerspil og to for noget helt andet, så kan de måske lære nogen i parallelklassen at kende, der interesserer sig for det samme, som de selv gør,” fortæller skolens leder.

På Nørrebro Park Skole tænker man ikke kun på tværs af klasser, men også på tværs af grænser. Skolen er som den eneste i hovedstaden godkendt til at modtage EU-assistenter, der underviser på engelsk og dermed skærper elevernes færdigheder.

Musikundervisning på Nørrebro Park Skole

Musikundervisning på programmet

Gennem årene har Nørrebro Park Skole også samarbejdet med skoler i både Italien, Spanien og Tyskland. Og i udskolingen kan eleverne vælge sin ind på en international linie.

Læsning

Læsning er et af de store faglige fokuspunkter. Skolen ser læsning som baggrund for al læring og et redskab, som fremtidens elever i høj grad får brug for i en digitaliseret verden. Læsning indgår også i den samarbejdskontrakt, som skolen laver med forældrene ved skolestart.

“Forældrene skal læse for deres børn hver dag hele året rundt. Det er lige meget, om det er Anders And eller skønlitteratur, og det er lige meget, hvilket sprog de læser på. Det handler om at sprede verden ud og få et større ordforråd.”

Hvert år har Nørrebro Park Skole fem uger, hvor de laver Løb & Læs i en lektion hver dag. Først motionerer eleverne i et kvarter, og derefter fordyber de sig i en bog. Det kan være skønlitteratur eller faglig læsning. Lektionen sætter fokus på sammenhængen mellem motion og koncentration.

Linier i udskolingen

Sidst i 6. klasse vælger eleverne en linje, som de skal fordybe sig i de sidste tre år af deres skoletid. Eleverne kan vælge mellem tre linier; Vild med Verden, som er en international linje, Digitaltudsyn.nu som er en medie- og kommunikationslinje, og UniversuM, som er en naturfaglig linje. Linjerne kører helt frem til afgangseksamen og betyder, at de gamle klasser brydes op og eleverne starter i nye linjeklasser i 7. klasse.

Indholdet i linjerne er så brede, at det giver eleverne mulighed for at vælge lige netop det, de interesserer sig mest for. Samtidigt tones alle de obligatoriske fag af den linje, som eleverne har valgt, så der skabes sammenhæng i undervisningen. Der er også fokus på, at linierne har en praktisk, musisk og kreativ vinkel på de emner, som tages op. Læs mere om linierne her.

Traditioner og tilbud

Nørrebro Park Skole laver hvert år et stort fastelavnsprojekt sammen med de tre fritidshjem, der er knyttet til skolen. I december er der Luciaoptog.

Én gang om året holder skolen en forældrefest, og der er også elevfester. De små klasser holder fest om eftermiddagen, mens de store har alkoholfri fest om aftenen med diskotek.

Skolen samarbejder desuden sammen med Zoologisk Have om et forløb for de elever i 6.-9. klasse, som har lyst til at yde en ekstra indsats i naturfag.