Bavnehøj Skole

Natalie Zahles Vej 9
2450 København SV
33 31 13 78
mail@bav.kk.dk

www.bav.kk.dk

 

 

Bavnehøj Skoles faciliteter fremstår moderne og opdaterede efter en større om- og tilbygning. Hver klasse har sit eget hjemmelokale, og derudover er der grupperum på alle etager til undervisningsbrug, møder og andre aktiviteter. Der er smartboards i alle klasselokaler, og IT-udstyret på skolen er opgraderet for nyligt.

Bavnehøj Skole har egen KKVO tilknyttet. Skolefritidsordningen Børneborgen ligger på skolens område og har plads til 120 børn. Institutionens personale indgår også i undervisningen og er med til at sikre et helstøbt samarbejde omkring det enkelte barn og børnegruppen generelt.

Skolen kunne i 2012 indvie helt nye legefaciliteter i skolegården, som giver eleverne gode rammer til fysisk udfoldelse. Legepladsen er i god tråd med skolens profil.

Læring i bevægelse – kundskaber, krop og kreativitet
Idræt og bevægelse på Bavnehøj Skole

Bavnehøj Skole er profilskole med fokus på læring i bevægelse.

Siden 2012 har Bavnehøj Skole været profilskole med fokus på at kombinere faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Skolens profil er Læring i bevægelse – kundskaber, krop og kreativitet.

Der bliver i alle fag udarbejdet læseplaner for bevægelse, så eleverne får brugt deres krop mere – også mens de lærer.

Udover et ønske om at udbrede sunde og aktive fritidsvaner blandt eleverne har skolen også fokus på at bryde de sædvanlige undervisningsmønstre med nytænkende og kreative projekter. Fx har udskolingen tidligere arbejdet med projektet Kunstgreb,  hvor eleverne i samarbejde med en kunstgrebsinnovatør behandlede emnet identitet med det formål at skabe en fælles visuel, social og faglig identitet for skolens overbygning.

Faglighed og fokus på hver enkelt elev

Bavnehøj Skole arbejder med sen klassedannelse, hvilket betyder, at den endelige inddeling af de nye 0. klasses elever først finder sted efter efterårsferien. Indtil da foregår undervisningen i skiftende grupper, hvor børnehaveklasselederne observerer de enkelte elever. Ud fra disse indtryk sammensætter de nogle harmoniske klasser.

Legepladsindvielse Bavnehøj Skole

Skolens elevrådsformand klipper snoren til det nye legestativ, mens elever fra de mindre klasser spændt kigger på.

En del af undervisningen på skolen er skemalagt på tværs af klassetrin, hvilket giver mulighed for holdopdeling og undervisningsdifferentiering. For de elever på mellemtrinnet, der er særligt motiverede, tilbydes også TURBO-minihold i matematik og naturfag.

I udskolingen har skolen stor succes med programmet Smart Stars, som er med til at sikre, at eleverne kommer godt videre i uddannelsessystemet, når de forlader Bavnehøj. Programmet giver eleverne en udvidet praktikperiode, som er tilrettelagt i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Og desuden får alle elever i 8. og 9. klasse deres egen bærbare computer, som de kan bruge i undervisningen.

Trivsel og tryghed

Undersøgelser peger på, at eleverne på Bavnehøj Skole er blandt de mest trygge og tilfredse i København. Og trivsel er en ting skolen lægger stor vægt på.

Et stærkt fællesskab blandt eleverne bliver bl.a. sikret ved at uddanne legepladspatruljer og elevmæglere, som kan tage hånd om eventuelle konflikter i frikvartererne. Ligesom skolens fritidstilbud ISA (Idræt og Samvær) også er med til at skabe fællesskab og venskaber på tværs af årgange. Her underviser de ældre elever nemlig de yngre i fx idrætsaktiviteter efter skoletid.

Traditioner og tilbud

Skolen arrangerer en årlig forårskoncert for indskolingen, der også har fælles morgensang som et fast element på skoleskemaet.

Bavnehøj Skole har sin helt egen lejrskole Boserup , som ligger i naturskønne omgivelser nær både skov og fjord. Skolens elever kommer af sted på lejrskole flere gange i løbet af deres skoletid, men huset og rammerne kan også lånes af forældre og elever uden for skoletiden. Det er et tilbud, som giver mulighed for at styrke forældresamarbejdet og det sociale liv i klassen.

Inddragelse af forældre er noget skolen har stort fokus på. Derfor er der en gang om måneden Åbent Hus, hvor alle forældre er velkomne til en kop kaffe sammen med ledelse fra både skole og skolefritidsordning.

I efteråret 2012 åbnede fritidsklubben Rubinen en afdeling på Bavnehøj Skole. Her kan elever i alderen 10-14 år komme 2-3 gange om ugen.

Sammenhold og store smil hos piger fra Bavnehøj.

Sammenhold og store smil.