Ellebjerg Skole

P. Knudsensvej 37-39
2450 København SV
38 77 35 00
mail@ellebjergskole.kk.dk

www.ellebjergskole.kk.dk

 

 

Ellebjerg Skole blev indviet i 1950 og er en stor skole omkranset af grønne udendørsarealer. Der er special- og sprogcenter tilknyttet for elever med indlæringsvanskeligheder.

Til skolen hører også grønnegård og en skolehave, der passes af elever og lærere.

Trivsel og faglighed
Sidste skoledag med udklædning

Festlig udklædning sidste skoledag.

Ellebjerg Skole er en spændende og dynamisk skole, hvor børnenes trivsel og faglige udvikling er i centrum.

Åbenhed, ansvarlighed og en stærk evalueringskultur er centrale nøgleord i skolens værdigrundlag.

Elevernes faglighed og evne til at lære styrkes ved, at der er i de fleste timer i indskolingen er koblet to lærere på.

Desuden lægger skolen vægt på, at så få lærere som muligt er tilknyttet hver enkelt klasse, så der skabes en sammenhæng og overskuelighed i børnenes hverdag.

Tre gange om ugen har eleverne fra 3.-9. klasse mulighed for at få hjælp til lektier af skolens lærere.

Fokus på naturen og projektorienteret undervisning

Ellebjerg skole er en grøn skole, som arbejder for at give eleverne indsigt i og forståelse for naturens balance gennem praktiske erfaringer og oplevelser.

Undervisning i det fri på Ellebjerg Skole

Undervisning i det fri.

Seks uger om året brydes den sædvanlige skemalagte undervisning op, og klasserne arbejder i stedet med tværgående emner og projekter.

Traditioner og tilbud

I løbet af et skoleår arrangeres dage, hvor klassen udelukkende har deres klasselærer og eventuelt hjælpelæreren. Det gælder fx til motionsdagen, juleklip og skolens fødselsdag, der fejres hvert år i januar.

Hver 14. dag er der morgensamling i skolens smukke aula med fællessang og optrædener.

Ellebjerg Skole prioriterer skole-hjem samarbejdet højt, og et af de tiltag, der skal styrke dette, er forældrekaffe. Det afholdes hver tirsdag kl. 07:50-08:30, hvor forældre er velkomne til en uformel snak over en tår kaffe eller te og en morgenbolle. Til arrangementet kan man møde skolens integrationsvejleder og på skift repræsentanter fra lærerstaben, skolesocialrådgiveren eller skolens leder.