Et fælles forum tager form

Repræsentanter fra gruppen bag Københavnermanifestet mødtes tirsdag den 13. november med Danmarks Privatskoleforening, Danske Friskoler og Københavns børne- og ungdomsborgmester til en konstruktiv dialog om samarbejde, erfaringsudveksling og socialt ansvar.

Møde-dyveke-med-Anne-Vang-0112

Den seneste tid er bølgerne er gået højt i debatten om privatskolers tilskud og folkeskolers problemer med at rekruttere elever. Der blev dog sat parantes om den debat, da repræsentanter fra begge lejre satte hinanden stævne på Dyvekeskolen på Amager. I stedet var fælles løsninger for børnenes bedste på dagsordenen.

Dagen blev indledt med en drøftelse af, hvordan parterne i fællesskab kan løse nogle af de udfordringer, der er på skoleområdet i København.

Hvordan skaber man en bedre overlevering mellem skolerne, når et udsat barn skifter skole? Hvilken model kan sikre, at flere ressourcesvage elever får plads på en fri- eller privatskole? Og hvorfor er alle frie- og privatskoler ikke en del af SSP-samarbejdet i hovedstaden? Det var nogle af de emner, som blev vendt.

Københavns børne- og ungdomsborgmester, Anne Vang, deltog også i mødet og fik præsenteret gruppens ideer og forslag. De bliver nu bragt videre til børne- og ungdomsudvalget samt forvaltningen, og planen er, at der i det nye år etableres et fælles forum med både fri-, privat- og folkeskoleparter, hvor ideerne på blokken skal forsøges ført ud i livet.

Fra Brug Folkeskolens side skal der lyde en tak for de udbytterige snakke, der er kommet ud af møderne med Danmarks Privatskoleforening og Danske Friskoler. Vi ser frem til, at dialogen og samarbejdet forhåbentlig bærer frugt i det nye år.