Det gode forældremøde

Skole-hjem samarbejdet skal være meningsfuldt at deltage i som forælder, og her er forældremødet centralt. Det gode forældremøde inddrager forældrene aktivt og sender dem klogere hjem – både på hinanden og på skolen.

Som kontaktforælder kan du sammen med klassens lærere være med til at planlægge forældremøderne. Til et forældremøde er forældrene samlet, og det betyder, at der er mulighed for at diskutere aktuelle spørgsmål og problemstillinger.

Der findes ikke én måde at holde gode forældremøder på. Tag udgangspunkt i jeres børns klasse. Hvad mener lærerne er vigtigt? Og hvad mener I forældre er vigtigt at få på dagsordenen?

I menuen til venstre kan du finde mere information om det gode forældremøde. Her har vi valgt at give et bud på nogle overordnede principper for et godt forældremøde rettet mod lærere og kontaktforældre. Håbet er, at de kan fungere som guideline til at få skabt meningsfulde møder rundt om på skolerne.

Bag punktet Bland forældrene gemmer der sig øvelser og redskaber til, hvordan man får en forældregruppe rystet bedre sammen.

Og endelig kan du læse to konkrete eksempler på forældremøder, hvor forældre og elever inddrages. Det ene møde har fokus på klassens sociale liv, mens det andet har fokus på klassens faglighed.