Forældremøde med fagligt indhold

Thumbnailo-livetsomelev

Forældre bliver trygge, når de er velinformerede om, hvad der foregår i timerne.

De fleste forældre bekymrer sig for om deres børn lærer nok i skolen. Når man ikke er en del af børnenes hverdag, kan det være svært at gennemskue, hvad der egentlig foregår i timerne. Hvad får børnene f.eks. ud af alle de projekter, de laver?  Hvad lærer de af at lave gruppearbejde? Hvad er de faglige mål?Hvordan undervisningsdifferentierer man i praksis i klassen? Får alle udfordringer nok? Der er også mange faglige begreber, som lærerne referer til til forældremøder, som  kan være svære at forstå, hvis man ikke er inde i lærernes fagsprog. Derfor er det en god idé, at organisere forældremøder, hvor forældre får en reel indsigt i undervisningen.

Forældremøder med elevfremlæggelser giver god mening for alle

Det giver mening for alle, at komme til forældremøder, hvor eleverne fremlægger for forældre og hvor forældre måske oven i købet for lov til selv at prøve nogle af de opgaver eller arbejdsmetoder, som børnene arbejder med. Forældrene inddrages aktivt, de skal ikke bare lytte til en lærer. De får noget at tale om indbyrdes og ofte har det den positive sideeffekt, at langt flere forældre deltager, fordi de skal over at se, hvad deres børn laver. Det betyder også, at de meget skeptiske og kritiske forældre føler sig godt informeret og er trygge ved, at den undervisning deres børn modtager, er af høj kvalitet.

Eksempel på et forældremøde med fagligt indhold – fotomaraton på Blågård Skole
index

Forældrene blev sat i gang med at fotografere til forældremøde på Blågård Skole.

Følgende eksempel stammer fra Blågård Skoles 8. klasser. 8. klassernes lærer arrangerede et fotomaraton en lørdag for eleverne. Projektet indgik som en del af læreplanen for 8. klasse, hvor billedanalyse var på skemaet. Eleverne var ude i byen i 10 timer en lørdag for at fotografere et nyt tema hver anden time. Nogle af forældrene var med og stod ved posterne, hvor de kunne hjælpe eleverne ved at forklare indholdet i de forskellige temaer. Efterfølgende arbejdede klassen med billederne på skolen og lavede en udstilling på Blågård Bibliotek. En måned efter blev forældrene  inddraget i projektet til et forældremøde.

Forældre ud at fotografere striber

Forældremødet foregik således:

  • Først blev forældrene delt op i små grupper
  • Deres opgave var at gå rundt på skolen og fotografere striber i tyve minutter med en Ipad.
  • Fotografierne blev herefter overdraget til eleverne, som forinden var blevet inddelt i grupper. Eleverne lagde fotografierne ind på computer, redigerede og analyserede dem.
  • Imens eleverne arbejdede med billederne, blev forældrene delt op i nye grupper for at diskutere regler for den kommende lejrskoletur med spørgsmål om lommepenge, hvor meget tid der skulle være til det faglige og til sjov etc.
  • Efter diskussionen hang forældrene svarene op på endevæggen, så børnene kunne se dem.
  • Pause. Eleverne havde inden forældremødet forberedt sandwichs til alle.
  • Efter pausen fremlagde eleverne deres billedanalyse af forældrenes billeder på powerpoint  og demonstrerede de analyseredskaber, de havde lært.
  • Herefter diskuterede lærer, forældre og elever planer og regler for lejrskolen. Der blev nedsat et elevudvalg, der skulle styre indsatsen for at tjene penge til lejrskolen.
  • Tilsidst var der valg af kontaktforældre, der dette år skulle have særligt fokus på at støtte op om lejrskolen.

Forældremødet varede i alt to en halv time.

fotomaraton

Fotografier fra Blågård Skoles 8. klasser, der lavede fotomaraton i 2012.

blågård foto maraton 1 fotomaraton 3