Første forældremøde om klassens sociale liv

Med en workshop for klassens forældre arrangeret af kontaktforældre eller lærerne fpr forældresamarbejdet den bedste start.

Et godt samarbejde mellem forældre i en klasse kræver en forventningsafstemning.

Vi kan have meget forskellige forventninger til, hvor mange fælles aktiviteter for børn og voksne, der skal være i løbet af et skoleår. Derfor er det vigtigt at få talt om, hvad vi forventer af hinanden, hvilke aktiviteter, der skal være, og hvordan det hele skal foregå.

Når I får diskuteret disse spørgsmål, kan I sammen finde et niveau for antallet af sociale aktiviteter i klassen, som alle kan være med til, hvilket vil sikre, at så mange forældre som muligt tager et medansvar. Og I kan også få sat ord på, hvilke opgaver kontaktforældrene skal have i jeres klasse.

Start med en workshop
Forældresamarbejde i folkeskolen.

Det er vigtigt med klare linjer og aftaler, når forældresamarbejdet skal fungere.

Skyd klassens forældresamarbejde i gang  med en workshop for klassens forældre, hvor I får lavet en aftale for forældresamarbejdet. Gerne allerede lige efter skolestart. Det er ideelt at gøre det i børnehaveklassen, men det er aldrig for sent, så man kan sagtens gøre det på andre klassetrin også.

Her får I et eksempel på, hvordan I kan arrangere en workshop i jeres klasse. Du kan downloade de forskellige visuelle plancher, som bliver præsenteret her – eller du kan lave dine egne, hvis du har andre emner, som klassen skal diskutere.

Workshoppen er bygget op omkring dialog i små grupper, så alle bliver inddraget og hørt. Der er en lille smule forberedelse til dagen, som enten kan udføres af kontaktforældrene, børnehaveklasselederen eller klasselæreren – eller allerbedst i et samarbejde mellem dem.

Invitation til forældreworkshop i børnehaveklasse

Eksempel på en invitation til en workshop. Klik på billedet for at se en større version.

Forberedelse af workshop
  • Find en dato for mødet.
  • Diskutér, hvilke emner, I gerne vil have på dagsordenen. Et godt sted at starte er at komme omkring aftaler for fødselsdage, at få diskuteret legeaftaler og legegrupper samt at afstemme, hvor mange og hvilke sociale aktiviteter, I ønsker i klassen, og hvem der har ansvar for at arrangere dem.
  • Invitér klassens børnehaveklasselærer eller leder med.
  • Læg en plan for dagen. Se eksemplet herunder.
  • Overvej, om der er forældre i klassen, der har svært ved at komme til mødet pga. af børnepasning. En løsning  kan være at låne et ekstra klasseværelse, hvor et par forældre kan passe børn. Mange skoler har Smartboards, så børnene kan se en film og hygge sig med popcorn og saftevand,  mens forældrene holder møde.
  • Send invitationen ud i god tid og bed evt. jeres klasselærer ringe de forældre op, der ikke har meldt tilbage. Nogle skoler kan lave sms-kæder via forældreintra, så en idé er også at få klasselæreren til at sende en reminder ud på sms et par dage inden mødet.
Workshop – Eksempel på program

kl. 16.55: En af børnehaveklasselederne tager i mod forældrene, når de kommer. Hver forælder trækker en seddel fra en skål, hvorpå der står hvilken farve de har. Hver enkelt skal nu sætte sig ved det bord, der har den farve, de har fået. Formålet er at få fordelt forældrene tilfældigt, så alle lærer hinanden at kende. På bordet ligger et foldet papir, hvor forælderen på den ene side skriver sit barns navn og på den anden side sit eget.

Program for forældreworkshop i børnehaveklasse.

Eksempel på et program. Klik på billedet for at se en større version.

kl. 17.00: Velkomst – børnehaveklasseledere og kontaktforældre byder sammen velkommen til mødet og fortæller kort om dagens program.

kl. 17.10- 17.25 Icebreaker-øvelse.
Alle skal op af stolene. Børnehaveklasseleder deler dialogkort ud. Deltagerne skal gå rundt og stille hinanden de spørgsmål, de har fået. Hver gang man står foran en ny person, fortæller man først, hvad ens navn er, og hvem man er forælder til, og så stiller man sit spørgsmål. Til sidst kalder børnehaveklasselederen eller en forælder alle tilbage til deres pladser igen

kl. 17.25-17.50: Inspirationsark 1 og spørgsmål 1 uddeles. Se alle inspirationsark nederst på siden.

Der snakkes i gruppen i 15 minutter, hvorefter der der samles op på emnet i plenum og skrives på en planche, som kontaktforældrene kan få med sig efter mødet. Den kan bruges til at lave en ”forældreaftalekontrakt”, hvor der står, hvad I har aftalt til mødet.

kl. 17.50-18:15: Inspirationsark 2 og spørgsmål 2om fødselsdage uddeles og gennemgås på samme måde som ovenfor.

kl. 18.15-18.35: Inspirationsark 3 og  spørgsmål 3 om legeaftaler og legegrupper uddeles og diskuteres.

Kl. 18.35-19.00 : I kigger den store opsamlingsplanche igennem, og måske er der tid til at sætte første dato for et arrangement i klassen sammen med børnehaveklasselederne.

Rollefordeling

Børnehaveklasseledere styrer forløbet, får delt spørgsmål ud og holder øje med tiden, så tidsplanen holder. Hvis der er forældre der har brug for støtte, er det vigtigt, at I er opmærksomme på det. En eller to af kontaktforældrene samler op efter hvert punkt ved at spørge hver gruppe, hvad de har talt om, og skrive pointerne på planchen.

Inspirationsark 1 om sociale aktiviteter og traditioner i klassen.
Klik for at se en større version, som du kan printe ud.

Inspirationsark 2 om fødselsdage.

Inspirationsark 3 om legeaftaler.