Retningslinier for det gode forældremøde

Et forældremøde er kommunikation. Det handler både om, hvad der bliver sagt og hvordan det bliver sagt.

Forældremødet kan give forældrene tryghed og vished om, at undervisningen er reflekteret og gennemført med overbevisning, hvis læreren er forberedt, afmåler sit sprog i forhold til målgruppen, forstår at eksemplificere, konkretisere og forklare samt evner at inddrage forældrene. En nøgle til et vellykket forældremøde kan fx være at planlægge mødet med klassens kontaktforældre. Det giver læreren en viden om, hvad der er på spil, og hvad forældrene gerne vil vide noget om.

I forberedelsen vil det være en god idé at tage højde for følgende principper.

Generelle overvejelser

Der skal være et tydeligt formål med forældremødet og en dagsorden. Som lærer bør man derfor være klar over:

 • Hvad er formålet med forældremødet?
 • Hvordan kommunikeres det bedst ud til forældrene?
 • Hvilke punkter skal gennemgås på forældremødet. Hvordan gøres det bedst? Og hvem gør hvad?
 • Hvor lang tid vil det tage? Indholdet skal afstemmes i forhold til tiden.
Giv en smagsprøve på undervisningen

Forældremødet er en oplagt anledning for læreren til at give forældrene en forståelse af, hvad der arbejdes med i klassen. Læreren bør derfor gøre sig både faglige og didaktiske overvejelser inden mødet og være parat til at kunne fortælle:

 • Hvad laver vi?
 • Hvorfor laver vi det?
 • Hvordan sætter vi rammer for undervisningen, så børnene lærer noget?

Det er vigtigt at være konkret og visuel i fremlæggelsen af svarene på ovenstående spørgsmål, så får forældrene en mere håndgribelig forståelse.

 • Vis undervisningsmaterialerne frem og kom med et eksempel på en konkret opgave fra materialet.
 • Vis billeder fra undervisningen, der illustrerer, hvordan den foregår.
 • Vis en øvelse fra undervisningen – fx med en videooptagelse fra klassen.
 • Inddrag forældrene ved fx at lade dem prøve en øvelse fra undervisningen.
Et smugkig ind i barnets verden

Forældre vil gerne vide, hvad der foregår i skolen. Og det fungerer godt at eksemplificere hverdagen i klassen og på skolen med små historier, billedserier, videoer eller elevernes egen fremvisning af klassearbejdet.

Ideer til kighuller:

 • En computer på hvert bord med slideshow af billeder.
 • Printede fotos eller udsagn fra eleverne på bordene eller på væggene i rummet.
 • Udstilling af ting, eleverne har lavet.

Før og efter mødet eller i en pause kan forældrene kigge på tingene. Eksempler i form af billeder og udsagn, der ligger på gruppebordene, vil også give forældrene anledning til at tale sammen om det, der foregår i klassen.

Pas på teknik-fælden

Når der anvendes teknik, bør man sætte udstyret op, inden forældrene kommer, og prøve det af, så det virker. Når alt fungerer og kører glat, får man som forælder det indtryk, at sådan er det også i timerne. Læreren er forberedt og tjekket og har afprøvet sine hjælpemidler inden brug.

Tjek på sproget

Det er også vigtigt at være særligt opmærksom på lærersproget. Ens kommunikation kan bidrage til at inddrage forældrene, men det kan i lige så høj grad hægte dem af, hvis der bruges indforståede ord eller begreber fra skoleverdenen som fx Pædagogisk center, superbogen.dk, lix, cooperative learning, Salaam-festivalen og årsplan, uden at disse forklares.