Forældrehåndbog om skolestart

FORÆLDREHÅNDBOG OM SKOLESTART

Vi er stolte af at præsentere Brug Folkeskolens ”Visuelle håndbog i skolestart” til forældrene.

Målet har været at lave en bog, der giver svar på mange af de spørgsmål, vi ved, at forældrene har, når deres børn nærmer sig skolestart.

”Hvordan ved jeg, om den lokale skole er god nok?”, ”er mit barn skoleparat?”, ”hvad er en KKFO?”. Disse, og mange andre spørgsmål, kan forældre til skolestartere få svar på i håndbogen.

Vi glæder os til et godt samarbejde med lokale børnehaver og skoler i Sydhavnen og på Nørrebro, hvor Brug Folkeskolen arbejder, så vi i fællesskab kan skabe de bedste rammer for et godt forældresamarbejde.

Håndbogen kan naturligvis bruges af børnehaver og skoler i hele landet. Ring til sekretariatet på telefon 26189086, og hør nærmere om bogens tilblivelse og vision.

Håndbogen koster 70 kr., og kan bestilles ved at skrive til marianne@brugfolkeskolen.dk

Bogen findes som e-bog: http://ipaper.ipapercms.dk/KoebenhavnsKommune/BUF/Forldrehndbog/

KKFO