Eftermiddagscafé i klassen

På Tagensbo Skole i Bispebjerg har 0. klasseleder Layla Abuaisheh haft stor succes med at holde eftermiddagscafé for klassens familier ca. en gang om måneden. Stort set alle elever i klassen deltager sammen med deres forældre og søskende, når dørene åbnes til hyggeligt samvær.

Layla sørger for kaffe, the og saft, og forældrene medbringer mad og kage. Sommetider underholder eleverne med en sang, dans eller andet, som de har øvet på, mens der andre gange er faglige oplæg. Fx har skolens sundhedsplejerske besøgt eftermiddagscaféen for at fortælle om sund mad og vigtigheden af et godt morgenmåltid. Efter et par timer hjælper alle med at rydde op.

Uformelle fordele for alle

Der er mange fordele for alle parter ved at mødes jævnligt i det uformelle forum, som eftermiddagscaféen er. Forældrene får et bedre kendskab til hinanden og til hinandens børn, og det er en god anledning til at få lavet legeaftaler. Klassens lærere får et bedre indblik i elevernes familier og baggrunde, og de har mulighed for at fortælle, hvad der arbejdes med i klassen, og hvordan. Endelig er eleverne stolte og føler sig hjemme ved at kunne vise deres hverdag til forældre og søskende.

Det kræver naturligvis en lærer, der prioriterer at lægge kræfter i at arrangere caféen. Forældre kan dog også selv tage initiativet og spørge skolen om lov til at låne klasselokalet en gang om måneden til eftermiddagscafé.

Tips

Sørg for at eftermiddagscaféen holdes på forskellige hverdage, så de forældre, der fx altid arbejder sent om onsdagen, også har mulighed for at deltage engang imellem.