Morgencafé

Morgencafé for forældre på Blågård Skole

Blågård Skole er en af de skoler der arrangerer morgencafé. Det har den gjort siden 2008.

På nogle skoler er der morgencafé for forældrene. En morgencafé holdes typisk en fast ugedag i tidsrummet 7.50-9.00.

Formålet med arrangementet er, at forældrene kan møde hinanden i et uformelt forum og tale om alt, hvad der angår skolens liv. På mange skoler er det tilrettelagt, så forældrene også kan møde repræsentanter fra skolen.

På Rådmandsgades Skole holder de Torsdags Træf.

Fx ledelse, ansatte fra biblioteket eller AKT-lærere, ligesom integrationsvejledere, skolebestyrelsesmedlemmer, sundhedsplejerske og socialrådgivere også kan være repræsenteret ved en morgencafé.

Caféen kræver ikke meget mere end et ledigt lokale eller et bord foran skolen, en velvillig ledelse, nogle aktive forældre og lidt kaffe.

Nogle skoler afsætter selv penge til forplejningen, mens andre søger midler andetsteds.

Nogle steder står en aktiv forælder for idé, udvikling og gennemførelse af projektet, andre steder er det skolebestyrelsen, der har sat morgencafeen i gang, mens det et helt tredje sted kan være et samarbejde mellem fx integrationsvejlederen og sundhedsplejersken.

Hvorfor er morgencafé en god ide?

Morgencafé for forældrene på skolen er en god ide, fordi:

 • Forældre kan møde hinanden og skolen på en uformel og uforpligtende måde.
 • Skole-hjem samarbejdet styrkes.
 • Forældresamarbejdet styrkes.
  Morgencafé styrker forældresamarbejdet.

  En morgencafé kan være kilde til et styrket forældresamarbejde.

 • De forældre, der typisk ikke involverer sig meget i skolen, får mulighed for at deltage på et uformelt niveau.
 • Kontaktforældre får mulighed for at tale oftere sammen og på tværs af klasserne.
 • Skolebestyrelsens medlemmer får mulighed for direkte dialog med skolens forældre og kontaktforældre.
 • Skolen får større indsigt i, hvad forældrene er glade for, savner eller ønsker ændret.
 • Forældre, der har problemer med at bruge intra, kan få vejledning og hjælp.
 • Forældre kan møde og tale med skolens sundhedsplejerske og socialrådgiver på en uforpligtende og uformel måde og herved få råd, hjælp og vejledning.
 • Forældre kan få hjælp til at få læst og oversat skolebeskeder.
 • Skolebestyrelsen kan få kontakt til forældre, der har mulighed, tid og overskud til at indgå i arbejdsgrupper vedr. skolebestyrelsesarbejdet.