Kontaktforældre

kontaktforælderversion2

Skabelonen her kan printes og bruges som inspiration til at afklare, hvad kontaktforældrerollen skal indeholde på jeres skole.

“Og hvem vil så være kontaktforældre?” lyder det ofte til første forældremøde efter skolestart  – til mange forældres forvirring.

For hvad vil det egentligt sige at være kontaktforælder? Hvad skal man lave, og hvor meget kræver det? Hvor mange skal man være? Hvad forventer læreren af kontaktforældrene, og hvad kan forældrene forvente af læreren?

Ofte følger der ingen forklaring med på spørgsmålene, og de nye kontaktforældre må prøve sig frem. Det afholder mange fra at sige ja tak. Derfor er det vigtigt, at skolen allerede til det første forældremøde afsætter tid til at orientere om, hvad det indebærer at være kontaktforælder. Det er en god idé, at skolens bestyrelse har udarbejdet retningslinier for, hvad der er kontaktforældres rolle på skolen, og at et bestyrelsesmedlem kommer med til første forældremøde og fortæller om kontaktforældrerollen og giver inspiration til forældresamarbejdet i klassen.

Skolen kan også gøre det til en tradition, at det er kontaktforældre fra første klasse, der informerer de nye skoleforældre og giver stafetten videre.

Hvad kan kontaktforældre bidrage med?

Klassens kontaktforældre skal selvfølgelig se på de retningslinier, skolen giver for kontaktforældresamarbejdet. Derudover er det en god idé at klassens forældre diskuterer, hvad kontaktforældrerollen indebærer i deres klasse. Det er en vigtig del af at lave en forventningsafstemning forældre og forældre imellem og lærere og forældre imellem, så klassens forældre helt fra start har diskuteret, hvor mange og hvilke typer aktiviteter, de ønsker i klassen. Og ikke mindst, hvem der har ansvaret for at arrangere dem. Læs mere om forventningsafstemning her

Typiske kontaktforældreopgaver er at:

  • at være bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen.
  • planlægge sociale aktiviteter for klassens børn og forældre. Vi anbefaler, at kontaktforældrene uddelegerer opgaver til resten af klassens forældre, så alle er med til at bidrage til den sociale trivsel i klassen og bidrage til de fælles aktiviteter. Klassen kan eventuelt også lave et festudvalg.
  • repræsentere klassens forældre overfor resten af skolens kontaktforældre til fælles kontaktforældremøder. Mange skoler har mellem et og to kontaktforældremøder årligt i samarbejde med skolens bestyrelse.
  • være sparringspartner for klassens forældre og lærere omkring skole-hjem samarbejdet.
  • tage kontakt til nye børn og forældre i klassen, så alle føler sig velkomne.
  • arrangere legegrupper i samarbejde med klasselæreren, hvis der er ønske om det i klassen.
  • at planlægge forældremøder i samarbejde med klasselæreren.
  • tage debatemner og temaer op til forældremøder, f.eks. at lave fælles retningslinier for fødselsdage, brug af mobil, alkohol, rygning og fester.

Det er ikke kontaktforældrenes rolle at løse problemer. De kan gøre lærerne opmærksomme på eventuelle problemer i klassen fx. omkring elevernes trivsel eller utilfredshed med undervisningen. Kontaktforældre kan opfordre til at parterne mødes for at løse problemer, men det er ikke deres opgave at være hverken part eller mægler i konflikter. Hvis en sag går i hårdknude, så er det skolens ledelse, der skal orienteres, og ansvaret for at løse problemet ligger hos den.

Erfaringsudveksling mellem kontaktforældre

Der kan være mange gode erfaringer og ideer med sociale arrangementer og aktiv deltagelse på tværs af klasserne. En måde at få spredt de gode erfaringer er at holde en workshop for alle skolens kontaktforældre. Find inspiration til det HER

Find information om de formelle rammer for kontaktforældrerollen fra Skole og Forældre HER