Café dialog

Workshop for forældresamarbejde

Bordværten sørger for at notere de vigtigste pointer ned, som kommer frem under diskussionen.

Café dialog egner sig godt til forældremøder og workshops. Metoden er god at benytte i sammenhænge, hvor man gerne vil have så mange som muligt involveret i en dialog. Derudover giver den på kort tid et godt og konstruktivt afkast at arbejde videre med.

Opskrift på dialog

Man udvælger på forhånd temaer eller spørgsmål, som man gerne vil dele og have mere viden om. En café dialog indledes med, at alle vælger et bord med et tema eller spørgsmål, som de vil være med til at diskutere.

Ved dette bord har deltagerne diskuteret, hvordan man får flere forældre til at deltage i skolens liv.

Ved dette bord har deltagerne diskuteret, hvordan man får flere forældre til at deltage i skolens liv.

Ved hvert bord udpeges en bordvært, der sørger for at tage noter undervejs i dialogen og samle de vigtigste pointer til slut. Bordværten sidder ved det samme bord gennem hele café dialogen.

Der er i alt tre runder af 20 minutters varighed, og alle deltagere bortset fra bordværterne rykker til et nyt bord mellem hver runde. Dermed når hver deltager at debattere tre spørgsmål med forskellige personer.

Når en ny runde starter, indleder bordværten med kort at fortælle, hvad der er blevet diskuteret ved bordet, så diskussionen kan tage udgangspunkt i den debat, som allerede var i gang.

Når klokken ringer sidste gang, skal der “høstes”. Det vil sige, at hvert bord udvælger de tre vigtigste hovedpointer, som er kommet frem under diskussionerne af det pågældende emne. Hovedpointerne skrives ned på et ark, hvor der også noteres tre ting, som henholdsvis skolen og forældrene kan gøre for at imødekomme hovedpointerne.

Illustration af workshop-metoden Café dialog.

Café dialog – sådan.