Workshop for 0. klasses forældre

Hvordan skal klassen holde fødselsdage? Hvilke fælles arrangementer skal der være i løbet af skoleåret? Og hvordan sikres trivslen i klassen? Der er mange spørgsmål, som er vigtige at få skabt klarhed omkring i en forældregruppe.

Hvis man gør et arbejde for at lære hinanden at kende og får snakket om fælles holdninger eller forskelligheder, kan en forældregruppe få skabt et solidt fundament for det videre samarbejde. Og en god start på forældresamarbejdet er guld værd mange år frem. Det er derfor en god idé at holde en workshop for klassens forældre i løbet af 0. klasse.

Kontaktforældrene kan være initiativtagere i samarbejde med børnehaveklasselæreren. Og man kan vælge at afholde workshoppen sammen med de andre 0. klasses årgange på skolen, så kontaktforældrene kan planlægge sammen og bruge hinanden som inspiration.

Planche med program for workshop.

Sådan kan et program for workshoppen være skruet sammen.

Hvis du vil tage initiativ til en workshop i dit barns klasse er her nogle gode råd:

  • Meld datoen ud i god tid, så alle forældre har mulighed for at planlægge deres tid efter det.
  • Send en påmindelse rundt til forældrene, når arrangementet nærmer sig.
  • Sørg for at alle føler sig velkomne når de møder op. Dette kan gøres ved at lave bordkort med deltagernes navne, eller ved at lade alle trække en farve, der bestemmer, hvilket bord de skal sætte sig ved. På den måde sikrer man, at folk blandes.
  • Brug 10 min. på en øvelse med dialogkort, hvor alle skal gå rundt og stille spørgsmål til hinanden. På den måde får man brudt isen og får mødt hinanden på kryds og tværs. Du kan finde eksempler på dialogkort HER.
  • Lav nogle spørgsmål, som alle kan debattere i små grupper, brug evt. metoden café dialog.
  • Sørg for at lave en god opsamling, hvor I sætter ord på de ting, der er blevet debatteret i løbet af workshoppen.
  • Lav en plan for, hvilke konkrete ting I vil prioritere i klassen, fx hvilke arrangementer I vil holde, om der skal oprettes legegrupper, jeres holdning til fødselsdage etc. Sørg for at skrive det ned, så kontaktforældre og børnehaveklasselæreren har mulighed for at arbejde videre med samarbejdet.

Læs mere HER