Workshop for kontaktforældre

Workshop for kontaktforældre

Skolens kontaktforældre er en vigtig ressource. Det er derfor en god idé at klæde dem godt på til opgaven.

Nye kontaktforældre har ofte brug for at blive klædt på til rollen og få inspiration til, hvilke muligheder der er som kontaktforælder. Derfor kan det være en rigtig god idé, at forældre i skolebestyrelsen eller mere erfarne kontaktforældre på skolen årligt afholder en workshop eller et møde for alle skolens kontaktforældre.

Man kan også vælge at målrette workshoppen for kontaktforældre i indskoling, mellemtrin eller udskoling.

Vores erfaring er, at både nye og mere erfarne kontaktforældre samt de bestyrelsesforældre, som iværksætter workshoppen eller deltager, er glade for at få snakket med hinanden på tværs af klasser, udvekslet erfaringer og ny inspiration.

Her følger en beskrivelse af, hvordan en workshop for kontaktforældre kan planlægges:

 • 2-3 forældre (evt. fra skolebestyrelsen) sammen om at planlægge workshoppen for kontaktforældre.
 • Tag kontakt til skolens leder og skolebestyrelse og find i samråd en dato for arrangementet. I kan afsætte 1-3 timer til workshoppen. Vi anbefaler minimum to timer.
 • Planlæg det konkrete indhold. Det vil ofte være relevant at fokusere på forældres mulighed for at styrke den sociale trivsel i klasserne. Det kan være, I synes, det er vigtigt at få debatteret, hvordan forældre kan forebygge mobning. I kan også være meget konkrete og bruge workshoppen til at udarbejde et idékatalog med gode aktiviteter.
  Workshop for kontaktforældre

  Café dialog er en god metode til at få debatten blandt kontaktforældrene i gang.

 • Brug evt. metoden café dialog til at bygge workshoppen op. Lav 3-5 spørgsmål til workshoppen. Det er en god idé at supplere spørgsmålene med nogle citater, der problematiserer det enkelte spørgsmål.
 • Lav en klar dagsorden for workshoppen, og aftal, hvem der siger velkommen og giver en introduktion, og hvem der styrer tiden og sørger for at afslutte, når det er tid til opsamling.
 • Afklar, hvad I vil servere. De fleste sætter pris på en kop kaffe eller te, lidt frugt og evt. kage. Aftal med skolen, om de kan sørge for kaffe, te, vand, og hvilket lokale I kan være i.
 • Send invitationer ud. Det kan være en god idé at have invitationen klar allerede til de første forældremøder efter skolestart, hvor de nye kontaktforældre udpeges. Det er et godt tidspunkt at formidle arrangementet, da forældrene så kan se relevansen i at deltage.
 • Send en reminder ud en uge før arrangementet, og hæng gerne invitationerne synligt op på skolen. Det betaler sig at gøre en særlig indsats for at få så mange som muligt til at møde op.
 • Husk at medbringe ark med spørgsmålene, skabelon til opsamling af hovedpointer og skriveredskaber på selve dagen. Det er en god idé, at mødes på skolen i ½-1 time før workshoppens start og gøre klar.
Illustration af workshop for kontaktforældre.

Workshop for kontaktforældre – hvorfor og hvordan.