Gang i en ny Danmarkshistorie

Brug Folkeskolens temagruppes idé om en Roadtrip til en ny Danmarkshistorie manifesterede sig den 9. juni, da fem folkeskoleelever fra Nørrebro og deres mødre tog afsted i to busser og kørte fra Nørrebro til Skagen over seks dage. Det blev en oplevelsesrig tur, der har vakt masser af tanker både hos børn og voksne. Og som i den kommende tid vil blive til små fotofortællinger fra børnene om deres møde med hinandens bedsteforældre og forskellige danmarkshistorier. Vi slutter af med en udstilling i løbet af efteråret.

villa frihed

Her er vores flok på tredje dag af turen. Vi har netop taget afsked med Leo, Tobias morfar, som tog fantastisk godt i mod os, og nu står vi foran Villa Frihed. Den blev bygget i 1867 af Kloppenborg efter, at Tyskland havde erobret Sønderjylland og Danmarks grænse nu gik ved Kongeåen. Kloppenborg marcherede hver dag over broen til Danmark og hejste det danske flag ved villaen, så tyskerne på den anden side kunne se det.

Gruppen der har været afsted består af Mariam, Tobias og Erik fra Guldberg Skole med deres mødre Laila, Lone og Mette, og Aya og Jamilla fra Rådmandsgades Skole med deres mødre Genwa og Uzma.

Vores formål med turen har været flere. For det første vil vi i Brug Folkeskolen gerne blande elever og forældre fra flere folkeskoler. Vi vil gerne sætte fokus på, hvordan vi bruger det, at vi har mange børn og voksne med forskellige kulturbaggrunde på en langt mere udfordrende måde, end det sker i dag på skolerne. Og ikke mindst fortælle både børnene og alle dem, vi har været i dialog med, at vi alle sammen er en del af den danske historie – og at vi også selv er medskabere af den.

Gruppen fortsætter med en Sjællandstur, hvor vi skal møde de bedsteforældre der er her. Og vi har flere ideer, som skal udfoldes i den kommende tid.

Brug Folkeskolen har samarbejdet med AAB’s afdeling 58, som har finansieret turen. Nørrebro Lokaludvalg støtter den kommende udstilling

Følg os på facebook

På vores facebookside kan man se dagbogsnotater og billeder fra hele turen. Her vil vi også fortsætte nye tiltag i gruppen, så gå ind og “like” os her

I kan også læse Nørrebro Nordvestbladets fine artikel om turen her på side 6.

Børnene sammen med Mumtaz, Jamillas mormor efter deres interview med hende om hendes barndom i Pakistan. Vi besøgte hende i Odense den første dag på vores rejse

Børnene sammen med Mumtaz, Jamillas mormor efter deres interview om hendes barndom i Pakistan. Vi besøgte hende i Odense den første dag på vores rejse