Generalforsamling 27. april

Vi afholder vores årlige generalforsamling mandag den 27. april 2020 kl. 19-21. Den afholdes online via Zoom. Der kommer et link her på siden, som skal anvendes ved deltagelse. Alle er velkomne til at deltage.

Dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens årsberetning
5. Årsregnskab
6. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
7. Indkomne forslag
8. Forslag til vedtægtsændringer
10. Valg af bestyrelse og suppleanter
11. Valg af revisorer
12. Eventuelt