Malik, forælder på Grøndalsvængets Skole

MalikMalik er far til Elias, som går på Grøndalsvængets Skole i Bispebjerg, selv er han speciallærer.

Malik valgte den lokale folkeskole til sin søn, fordi det føltes som det mest naturlige valg. Han havde dog nogle alvorlige overvejelser omkring skolen, da valget skulle træffes.

“Vi overvejede nok, om vi turde bruge den folkeskole, vi hører til, for det kræver jo også noget at møde de her anderledes mennesker. Det kræver, at skolen kan være med til at formidle det møde.”

Malik mener dog, at mangfoldigheden først og fremmest er en styrke, og at børnene får meget ud af den. Elias har “venner i alle mulige sjove farver”, og det er “fedt”. Også selv om det nogle gange kræver noget ekstra som forældre, når man er en blandet forældregruppe, fx at få legeaftaler på plads. Alle lærer noget af det.

“Vi bliver vænnet til at tænke i gode og praktiske løsninger. Det lærer Elias også – at tænke i kompromiser, og at nogle mennesker tænker anderledes, end man selv gør. Mit håb er, at han lærer at opfatte det, vi kalder normalt, som en meget bred ting.”

Malik tilføjer, at det har store samfundsmæssige konsekvenser, hvis vi fravælger folkeskolen.

“Vi er jo ikke ens, og det nytter ikke noget, at vi klumper os sammen i små enheder. Det her med at møde hinanden det er folkeskolens store dannelsespotentiale.”

Hvad kan folkeskolen gøre bedre?

Malik mener, at folkeskolen i langt højere grad skulle tage sin dannelsesopgave på sig.

“Som det er nu, fokuseres der alt for ensidigt på bogfaglighed, PISA-konkurrencer og bedømmelser. Bogfagligheden skal udfordres og afbalanceres af pædagogisk faglighed. Det skal alvorligt overvejes, om det faktisk er relevant for folkeskolen at opfatte PISA som en konkurrence, hvor målet er, at vi skal være nummer 5 i verden. Så er det mere relevant at se på, hvad netop vores folkeskole kan bruge PISA til. Endelig skal man gå efter færre bedømmelser og karakterer og gerne afskaffe afgangsprøver for i stedet at skabe rum til mere individuelle lærerplaner.”

Efter Maliks mening, ville man på den måde netop få et bredere normalitetsbegreb, hvor der er plads til forskellighed, og hvor børn oplever mindre stress og bedre mulighed for anerkendelse, fordi de ikke kun bliver dømt på nogle meget snævre præstationer.

Dette interview er lavet i forbindelse med Brug Folkeskolens plakatkampagne i 2011.