Mød Nørre Fælled Skoles forældre

Efter sommerferien startede to nye børnehaveklasser på Klostervængets Heldagsskole. Nu har skolen skiftet navn til Nørre Fælled Skole og de nye børn og deres forældre er godt i gang med en hverdag som skolebørn og skoleforældre. Sidste år var Brug Folkeskolen med til at starte et netværk af forældre, der overvejede skolen. De gik aktivt ind i arbejdet for at få så mange forældre som muligt til at vælge skolen, og har mødtes adskillige gange op til skolevalget , så både børn og voksne har lært hinanden godt at kende allerede før skolestart. Mød nogle af forældrene her og hør, hvad de siger om deres overvejelser omkring skolevalg for et år siden og deres oplevelse af Nørre Fælled Skole i dag.

 

Mette Nielsen, mor til Mille, O.V

Mette 1

Hvad tænkte I om Nørre Fælled Skole, da I skulle til at vælge skole?

Vi havde som mange andre forældre en frygt for og fordomme imod skolen, fordi den jo har været belastet engang. Derfor undersøgte vi også andre muligheder og valgte en anden skole som 1. prioritet – mest for at helgardere os.

Hvad har været afgørende for jeres valg af skolen?

Det forældrenetværk vi fik stablet på benene, takket være skolen og Brug Folkeskolen, gjorde hele forskellen, fordi vi var en flok, der besluttede at gøre det hér sammen. Og fordi ledelsen og  personalets engagement, visioner og planer for skolen tilsammen gjorde et meget positivt indtryk.

Hvad er din oplevelse af Nørre Fælled Skole i dag?

Jeg oplever et tilpasset fagligt niveau i undervisningen til børnehaveklassebørnene, dvs. en faglighed og professionalisme der favner det boglige, kreative, legende og sunde hos børnene – dér hvor de er.

Jeg oplever en nytænkende, kreativ og effektfuld pædagogisk og undervisningsmæssig tilgang, der gør mit barn nysgerrigt og ’sulten’ efter mere læring.

 

Mille glæder sig til at komme i skole og vil ikke vil med hjem, når jeg henter hende. Hun har fået nye venner og de større børn på skolen er gode til at passe på de små. Lærerne og pædagogerne er oprigtigt glade for deres arbejde og det smitter af på børnene og deres sammenhold.

Jeg må bare konstatere, at hele forløbet med 1. maj start ( her starter børnene i fritidsordningen) og efterfølgende skolestart har været udover al forventning, og jeg bliver positivt overrasket hver gang, vi har været til forældremøder, informationsmøder, netværksmøder etc. Jeg har et trygt og glad barn og det siger vist alt.

Hvad betyder det for dig, at skolen er en heldagsskole?

Jeg var skeptisk  over for heldagsskolen op til skolestart, men denne skepsis er gjort fuldstændig til skamme. Den frygt, der eksisterer hos forældre og fagfolk for at heldagsskolen skulle være lig med ingen frihed og tid til kreativitet og leg, er simpelthen ikke det jeg oplever – tværtimod! Og det er synd, at den fordom har så stor magt.

 

Hvad vil du sige om Nørre Fælled Skole til forældre der står over for skolevalget nu?

I skal ikke være bekymrede – det er en rigtig god og tryg skole for børnene at være i, og det er fantastisk at lære børn og forældre i nærmiljøet at kende. Legekammeraterne er lige om hjørnet, når man bruger sin lokale folkeskole og det er af meget stor værdi for børnene.

halfdan og Peter 3Peter Øe Svendsen og Maja Feenstra, forældre til Halfdan, O.U

Hvad tænkte I om Nørre Fælled Skole , da I skulle til at vælge skole?
Skolen har tidligere haft et ret dårligt ry, og vi havde egentlig slet ikke regnet med skolen som en mulighed.

Vi deltog alligevel i et åbent hus-arrangement og blev positivt overraskede. Derefter gik vi ind i arbejdet med forældregruppen med andre forældre, der også overvejede Nørre Fælled Skole som et muligt skolevalg til deres børn. Det var vigtigt for os, at vi ikke følte os alene om at vælge skolen.

Hvad har været afgørende for jeres valg af skolen?

At vi var en hel flok forældre, der sammen valgte skolen til. Og det betød meget, at vi mødte en forælder, der allerede havde sit barn på skolen og var glad for det.

Samtidigt mødte vi en ledelse, der havde engagement og var imødekommende over for os, lige som vi oplevede børnehaveklassernes personale som meget dygtige og engagerede. Og så hjalp Brug Folkeskolen os med at holde sammen på forældregruppen og få flere forældre med.

Hvad er jeres oplevelse af Nørre Fælled Skole i dag?

Halfdan er rigtig glad for og tryg ved sine lærere i børnehaveklassen. Han har fået gode venner og kender nu flere børn i vores lokalmiljø –  og også fra andre kulturer, end vores egen. Han er meget glad for skolens kantine og han elsker morgensang, som er fælles for hele indskolingen hver tirsdag.  Og vigtigst af alt: Han går glad i skole hver morgen! Den lave klassekvotient gør, at klassen er nem at navigere i socialt.

Halfdan kom med et meget tilbageholdende og genert udgangspunkt, men har i de halvanden måned, der er gået siden skolestart, udviklet sig virkelig meget på det punkt. Nu hilser han glad på større elever i skolegården og tør stå frem i timerne.

 

Han er meget tryg ved miljøet. Og så oplevede vi allerede fra første dag i fritidshjemmet, at de større elever på skolen er meget interesserede og engagerede i de ”nye små”. De har styr på, hvem der er hvem, og hjælper gerne de små, når der er brug for det.

Hvad betyder det for jer, at skolen er en heldagsskole?

Det er både en fordel og en ulempe. Den lange skoledag er lidt ufleksibel, fordi men aldrig kan hente tidligt, selv hvis man har mulighed for det. Men vi oplever, at Halfdan trives bedst i strukturerede rammer, og det giver de mange skoletimer ham. Han er gladere for at gå i skole end på fritidshjem. Fordi skolen er en heldagsskole, har den også en bedre nomering end en traditionel folkeskole, og det giver mere opmærksomhed på den enkelte elev.

Hvad vil I sige om Nørre Fælled Skole til forældre der står over for skolevalget nu?

Foreløbig er vi meget begejstrede for at have vores barn på skolen. Som udgangspunkt ville vi jo meget gerne have, at Halfdan skulle gå på den lokale folkeskole. Vi er derfor meget glade for den udvikling, der er sket på Nørre Fælled Skole, som har endt med at betyde, at vores barn går der i dag. Bare det, at skolevejen er så kort: Vi kan se over på skolen fra vores lejlighed! Og skolen er inde i en spændende udvikling, blandt andet i kraft af idrætsprofilen og en ambitiøs skoleleder. Så kom og se skolen!

Anja Nielsen, mor til Julius, O.U.

Hvad tænkte du om Nørre Fælled Skole , da I skulle til at vælge skole?anja og mikkel

Tallene var ikke særligt tiltalende og bar blandt andet præg af at skolen igennem lang tid var blevet fravalgt, særligt af etnisk danske familier men også familier med anden etnisk baggrund. Derfor havde jeg heller ikke første omgang lyst til, at Julius skulle starte her. Det voksende forældrenetværk, hvor jeg mødte andre forældre i samme situation, var med til at ændre holdningen lige så stille og roligt.

Hvad har været afgørende for dit valg af skolen?

I november startede den nye leder Morten, og han var meget entusiastisk og overbevisende, ligesom de kompetente børnehaveklasseledere var det. Skolen har en masse gode planer og udvikler sig positivt, bl.a. er bevægelse tænkt ind som en naturlig del af dagen. Og så er der den sunde og økologiske mad i kantinen.

Skolen ligger lige ovre på den anden side af Vibekevang,hvor vi bor.
Og så var det forældrenetværket og muligheden for at være med i en
positiv udvikling og til at præge skolen og lokalmiljøet omkring den,
der gjorde, at jeg valgte skolen til.

 

Hvad er din oplevelse af Nørre Fælled Skole i dag?

Julius’ klasselærere er fagligt meget kompetente, og jeg er derfor meget tryg omkring Julius’ faglige udvikling. Jeg synes, at skolen tager aktivt ansvar og del i at skabe et godt socialt miljø for alle. Julius fortæller altid, når de har danset til for eksempel Gangnam Style i klassen og han viser hvilke trin, han har lært. Det synes jeg, er en fed måde at inkorporere bevægelse på i løbet af dagen. Han kan også rigtig godt lide de stille og rolige morgener i fritidshjemmet, hvor der bliver hygget med grød, te, snak og LEGO.

Hvad betyder det for jer, at skolen er en heldagsskole?

Det tænker vi faktisk ikke så meget over!

Hvad vil du sige om Nørre Fælled Skole til forældre der står over for skolevalget nu?

Giv det en chance. Nørre Fælled skole er en god skole, og den bliver kun bedre.
Børnene er søde. Der er en god stemning. Kom over og mød den nuværende
børnehaveklasse. Giv det en chance, inden I beslutter jer.

 

Rosa og Mikkel, forældre til Hjalte, O.V

Rosa og Mikkel
Hvad tænkte I om Nørre Fælled Skole, da I skulle vælge skole?

Da vi skulle vælge skole, kendte vi ikke ret meget til skolen, da den var ret usynlig i gadebilledet. Det gjorde os utrygge og negativt stemt over for skolen. Vi havde hørt, at der næsten kun var børn med minoritetsbaggrund og var bekymrede for at lade vores dreng gå på en skole, hvor han ville tilhøre et mindretal af børn med etnisk dansk baggrund.

Vi havde i realiteten ikke mulighed for at vælge andre skoler, medmindre vi ville flytte. Efter at have besøgt skolen og talt med skoleleder Morten Østergaard blev vi dog mere trygge ved at sende vores søn af sted.

Vi kan klart anbefale, at man kommer og ser skolen – det giver en rigtig god mavefornemmelse af stedet. Og Morten er rigtig god til at fortælle om skolens arbejde og visioner.

 

Hvad er jeres oplevelse af Nørre Fælled Skole i dag?

Vi har en dreng der trives rigtig godt. Skolen tilbyder trygge rammer med et fritidstilbud der er integreret på skolen – dvs. alle de andre børn og mange af de voksne er velkendte. Da fritidsdelen rent fysisk ligger på skolen, er han som en fisk i vandet, fordi han kender det hele.

Klasserne er små  og  alle kender hinanden. Eleverne bliver sat sammen på kryds og tværs ved bordene, eller når de skal arbejde sammen. Der er tænkt i et tæt samarbejde med den anden O. klasse, fx er idrætstimerne fælles. Det betyder, at der også er masser af kendte legekammerater i den anden klasse.

Børnehaveklasselederne er kompetente og vi føler os meget trygge.
Der er fokus på spændende læringsmetoder, der inddrager børnene
på en aktiv måde i undervisningen. Børnene skulle fx i matematik
tegne en cirkel i skolegården og finde et antal genstande svarende
til deres alder – fx kastanjer, sten, pinde, for at lære om mængder.

 

Skolen er også godt med i forhold til IT  – de har smartboards i begge O. klasser, og de er gode til at bruge dem på en relevant måde. Børnene arbejder allerede med IT og er ved at lære deres uni-login, så de kan komme på elev-intra.

Madordningen er også super lækker og kokken Amalie kan tilberede broccoli så vores søn spiser det med stor fornøjelse!

Hvad betyder det for jer, at skolen er en heldagsskole?

Vi havde en negativ opfattelse af begrebet heldagsskole, første gang vi stødte på det. Det lød som om, børnene skulle sidde hele dagen og få proppet viden ned i halsen. I praksis kan vi se, at de ekstra timer bliver brugt til at arbejde med fagene på mere spændende måder. Og så er der fx plads til yogaundervisning om fredagen! De mange skoletimer betyder, at der er indlagt en masse bevægelse og idræt i løbet af skoledagen. Vi kan mærke, at vores søn er glad og ikke keder sig, og det skyldes til dels det positive fokus på, at børnene bruger deres krop og ikke kun deres hjerner.

Vi har en søn der har gået fra at være meget tilbageholdende og observerende
til at være en glad deltager i ”vilde” aktiviteter som fx stikbold.

 

Hvad vil I sige om Nørre Fælled Skole til forældre der står over for skolevalget nu?

Vi vil klart anbefale skolen til andre forældre – og har allerede gjort det, når vi er løbet ind i forældre fra vores søns gamle børnehave.

 

Meld jer i årets facebookgruppe for skolestartere “”Nørre Fælledskole, skolestart 2014” her

Der er netværksmøde på skolen torsdag den 24.10 kl. 17.00 og torsdag den 7.11. kl. 17.00