Mød Guldberg Skoles nye leder

Indsættelse 1a

Morten Nielsen ved sin officielle indsættelse på Guldberg Skole

Morten Nielsen startede som leder på Guldberg Skole i foråret 2013. Han kom fra en stilling som souschef på Grøntdalsvængets Skole i Bispebjerg og var souschef på Hillerødgade Skole frem til dens lukning i 2012. Her var han med til at lave skolen om til en heldagsskole, og derfor har han stor praktisk erfaring at trække på, nu hvor heldagsskolen bliver en realitet for alle folkeskoler med den nye folkeskolereform.

En stor skole med engagerede forældre

Om sine første oplevelser som leder på Guldberg Skole fortæller Morten, at han tydeligt kan mærke at Guldberg Skole er blevet en stor skole, der optager et rigtigt stort antal af skoledistriktets elever og at der derfor er masser af ressourcer at trække på. Der er et stort engagement hos forældrene, hvilket han blandt andet kan mærke i sit møde med skolens bestyrelse. ”Initiativet og lysten til at få indflydelse er stor, og der er virkeligt noget ”power””, siger Morten med et smil, og understreger at han mener det positivt.

Midt i en folkeskolereform

Morten er trådt ind som leder på Guldberg Skole på et tidspunkt, hvor der er et stort pres på alle folkeskoler. Morten er optimistisk omkring heldagsskolen og de muligheder, den bringer med sig, men siger også, at det er klart, at der er rigtigt meget, der skal falde på plads frem til august 2014, og det kræver meget både af ledelsen og lærerne på skolen.

”Det nye fokus omkring læring kræver at vi sammen videreudvikler os. Det kræver blandt andet at vi får professionaliseret vores teamarbejde yderligere, og det er vi i gang med nu. Sådan en forandringsproces er altid hård i starten, men jeg vil gerne have at mine lærere ender med at opleve, at de får en lettere arbejdsdag og mindre at tænke på, når de går hjem, fordi de i højere grad er sammen om at tilrettelægge undervisningen.”

En udfordring på Guldberg Skole er pladsen. Lige nu er skolen derfor i gang med en kortlægning af bygningerne, så man kan finde de bedste løsninger både for elever og for lærerne. ”Jeg er fortrøstningsfuld, og mener, at det nok skal lykkes at finde en ordentlig løsning for lærerne, så de har arbejdspladser nok og ro til at arbejde, og at der er gode læringsrum for eleverne, så de trives. Det er en præmis for at blive taget alvorligt, at alle de dagligdags ting fungerer godt og effektivt, så det er vores opgave som ledere at sikre det”, siger Morten.

Heldagsskolen er fuld af muligheder

Omkring sine tidligere erfaringer med heldagsskolen understreger Morten, at han var rigtigt glad for alle de fagligheder, der var i spil. Det gjaldt både samarbejdet mellem pædagoger og lærere, men også andre fagligheder som var med til at styrke skolen. ”Det giver rigtigt meget på alle niveauer, hvis lærere og pædagoger er en del af et fælles projekt. Det lykkedes rigtigt godt på Hillerødgade Skole og det er jeg også sikker på, at vi nok skal få til at lykkes her”, fortæller Morten.

Morten oplever, at skolens fire fritidshjem er gået positivt ind i samarbejdet omkring reformen, og han vil styrke den proces, som handler om, at pædagogerne får defineret deres plads på skolen og ikke kommer til at opleve sig selv som et appendix til skolen, hvor de ikke har indflydelse på indholdet.

”Jeg mener også, at målsætningen om en åben skole kan være med til at gøre det til en anderledes og mindre monofaglig oplevelse at gå i skole. Vi skal have et bredere kultursyn og det er spændende. Det er endnu ikke udpeget, hvilke samarbejdspartnere skolen skal have, da det er et større puslespil at få det hele til at gå op i København. Men det er rigtigt godt, at vi skolen åbner sig mod lokalområdet, og at lærerne bliver inspireret til at bruge kvarteret mere. ”