Netværk for skoleledere – Nyt projekt i Brug Folkeskolen

Snart to års arbejde munder nu ud i et nyt treårigt projektsamarbejde mellem skoleledere på skoler i udsatte boligområder og Brug Folkeskolen. Projektet støttes og finansieres af Undervisningsministeriet.

Skolelederne kommer fra hele landet og målet med projektet er at dele viden og udvikle nye måder at hæve elevernes faglige udbytte af skolegangen.

“Vi glæder os meget til at komme i gang med dette projekt. Det er vores erfaring, at skoler i udsatte områder er meget ambitiøse og fagligt kompetente. Vi ser et stort potentiale for et fagligt løft for udsatte elever, i at få den viden fra praksis delt skolerne imellem og koblet med den nyeste forskning.” siger projektleder Mette Kirk.

Netværkets arbejde vil veksle mellem oplæg fra forskning og praksis og procesorienteret videndeling og udvikling faciliteret at Brug Folkeskolen.

“Brug Folkeskolen har stor erfaring i facilitering af udviklingsprocesser på skoler fra vores samarbejde omkring rekruttering af elever og skole-forældresamarbejde i folkeskolen. Det er de metoder vi vil overføre og udvikle i dette arbejde sammen med skolelederne” udtaler Mette Kirk.

Netværket starter op med et arrangement den 2. december med deltagelse af undervisningsminister Christine Antorini.

Læs også om netværket her på Undervisningsministeriets hjemmeside