Nørre Fælled Skole i fremgang – igen!

Nørre Fælled Skole er i stormende fremgang på alle fronter. Skolen har oplevet en stor fremgang i søgning  – både til indskoling og til den nye udskolingslinje – og efter ferien starter tre nye klasser på skolen. Samtidigt stiger skolens afgangsresultater for andet år i træk og skolen ligger nu over landsgennemsnittet. Skolens store arbejde viser sig på resultatsiden – og Brug Folkeskolen og skolens samarbejde omkring rekruttering til skolen er lykkedes!

 En målrettet indsats giver pote
Skolens mindste elever i fuld gang i køkkenet hos skolens kok Amalie

Skolens mindste elever i fuld gang i køkkenet hos skolens kok Amalie

Brug Folkeskolen indledte sit samarbejde med Nørre Fælled Skole for to år siden. På det tidspunkt hed skolen Klostervængets Heldagsskole. Skolen havde stigende problemer med at distriktets  forældre fravalgte skolen og skolen kæmpede med et dårligt ry i kvarteret, dels på grund af skepsis mod heldagsskolekonceptet og dels fordi, skolen næsten udelukkende havde tosprogede elever. Det fik både forældre med dansk og med minoritetsbaggrund til at fravælge skolen, da de gerne ville et mere blandet miljø.

I 2012 startede en lille gruppe elever med dansk baggrund, og vi indledte et samarbejde med deres forældre om at gøre en indsats for at rekruttere flere elever til skolen.

Læs interviewet med Sidsel og Anja fra efteråret 2012 her

Forældrene lagde en kæmpe indsats i arbejdet og vores kampagne betød, at en lille gruppe forældre dannede et netværk for skolestartere 2013. De holdt fast i hinanden. Samtidig kom skolens nye entusiastiske leder Morten Østergaard Jensen til og den nye idrætselitelinje startede op og tog fat i den gode dialog med de kommende forældre på skolen.  Så til skolestart 2013 var der nu to i stedet for en børnehaveklasse og en solid, blandet elevfordeling.

Nye vinde….

Allerede til Brug Folkeskolens første netværksmøde for kommende årgang på skolen i september 2013 kunne vi fornemme, at en større forandring var på vej. Året inden var fremmødet småt og forældrene meget tøvende. Nu havde vi pludseligt et helt fyldt klasseværelse, forældre der på forhånd havde hørt godt om skolen og en masse langt mere positive spørgsmål end vi tidligere havde oplevet. Vi havde også ti glade forældre fra de nuværende børnehaveklasser, der var mere end villige til at dele ud af deres gode oplevelser med skolen.

Mød børnehaveklasseforældrene her og se skolens  små film her under skolestart og introfilm.

680394_10152002038025929_1454675117_o

Vi oprettede en facebookgruppe for skolestarterne igen, og den fortæller i sig selv lidt om fremgangen. For årgang 2013-2014 er der 26 medlemmer og i årgang 2014-2015 er der 57. Efter ferien starter tre børnehaveklasser, men eleverne er allerede startet i skolen fritidsordning.

Skolens samlede elevtal er vokset med over 100 elever og skolens afgangsresultater er for andet år i fremgang. Der er rift om at komme ind på skolens idrætslinje. Skolen har et godt tag i alle sine elever og forældre og vi oplever, at dialogen med forældrene vægtes højt, og at der hele tiden arbejdes for at gøre skolen til et sted, som alle har lyst til at komme og være.

Stort tillykke til Nørre Fælled Skole og vi glæder os til endnu et år med godt samarbejde. God Sommer!

Se mere om skolen på hjemmesiden her og følg med på facebook her

 Små glimt fra året der gik
danmarksmestre i atletik

Intet mindre en Danmarksmestre i skoleatletik

amalie læser højt

Skolens engagerede kok Amalie læser gerne en historie for børnene, mens den gode mad køres indenbords.

eftermiddagskaffe

Der er forældrekaffe flere gange om måneden i fritidsdelen på Nørre Fælled Skole

 

Skolen har fået store fotos på facaden, så man kan se noget af alt det gode, der sker i skolens hverdag.

Skolen har fået store fotos på facaden, så man kan se noget af alt det gode, der sker i skolens hverdag.